Skip to main content

Seminarnyheter

Tall og statistikk om arbeidsinnvandring til Norge

Fafo Østforum webinar
Tall og statistikk om arbeidsinnvandring til Norge

Sett av 25 minutter til å se på dette webinaret fra Fafo Østforum. Da får du vite alt du trenger å vite om arbeidsinnvandringsstatistikken per november 2022. Ifølge Christoffer Berge fra SSB er innvandringen tilbake på 2019-nivå.

  • mandag 21. november 2022
Fafo Østforum webinar 27. september: Hvilke utfordringer skaper nye regler for innleie av arbeidskraft?

Webinarprogram og lenker til relevante publikasjoner og nyheter


I april ble det innført innstramninger i regelverket for innleie av arbeidskraft fra bemanningsbedrifter. Fafo har, i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse (SØA), fått i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å undersøke konsekvensene av endringene. På dette direktesendte webinaret presenteres de første funnene fra forskningen.

27. september, Anbud365-seminar: Innsynsretten i en anskaffelsesprosess

Program og lenke til påmelding


Wikborg Rein åpner dørene for et nytt, gratis Anbud365-seminar – denne gang med et av anskaffelsesmiljøets aller mest omdiskuterte tema: Innsynsretten. Det er partner Torje Sunde og senioradvokat Malene Reinertsen som griper fatt i temaet.

20.–21. november: KS Anskaffelsesseminar 2023

Program, semianravgift og påmelding


Dette juridiske fagseminaret gir en oppdatering på hva som har skedd i faget offentlige anskaffelser det siste året. Seminaret gjennomføres på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Påmeldingsfristen er 4 oktober.

Fafobåten 14. og 15. august 2023

Program for Fafo under Arendalsuka 2023


Fafo har vært fast bidragsyter under Arendalsuka i en årrekke. I 2023 inviteres det til en rekke seminarer, og en forskerstafett med mange etapper. Alle arrangementene holdes på Fafobåten, som ellers i året heter MS Lofoten. Nedenfor finner du to Fafo Østforum-relevante arrangementer.

Tre anskaffelseskonferanser i oktober

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 4. august


Anskaffelsesverdenen byr på en rik, men konsentrert konferansehøst. To holdes i Oslo og en i Bergen.

Fafo Østforum relevante arrangementer på Arendalsuka 2023

Lønnsforskjeller mellom arbeidsinnvandrere og norskfødte. Hvordan hindre utnyttelse i arbeidslivet mer effektivt? Nye verktøy i kampen mot a-krim. Begrensninger på innleie av arbeidskraft – favorisering av de store bedriftene? Hvordan rekruttere internasjonal høykompetent arbeidskraft til Norge? Norges handlingsrom under EØS-avtalen. Kommunenes arbeid med offentlige anskaffelser.

Ovennevnte står på programmet under Arendalsuka. nedenfor er mer informasjon og lenker til program. Tips oss gjerne dersom du vet om flere Østforum-relevante arrangementer.

7. august, rapportlansering King Instituttet: Rekruttering av migrantarbeidere: en studie fra norsk matproduksjon

Påmelding til rapportlansering 7. august


Flere forhold knyttet til rekrutteringen gjør migrantarbeidere i sektorer med lavere krav til fagkompetanse sårbare for utnyttelse. King Instituttet har undersøkt hvordan og hvorfor det kan oppstå utnyttelse ved rekruttering av migrantarbeidere til norsk matproduksjon. På lanseringen presenterer Tina Davis funn fra forskningen.

31. oktober: Anskaffelseskonferansen 2023

Program og påmelding: Anskaffelseskonferansen 2023


Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) inviterer til sin årlige anskaffelseskonferanse:

– Vi viser deg hva som rører seg i det nasjonale og internasjonale anskaffelsesmiljøet, vi oppdaterer deg på nye politiske føringer og presenterer de ferskeste nyhetene i innkjøps-Norge.

Opptak fra Fafo Østforum seminar 7. juni: Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

Seminarnettside med opptak fra sendingen, seminarprogram og innlederpresentasjon (pdf)


På dette Fafo Østforum seminaret spurte vi hva en Norgesmodell kan bidra til i arbeidet med å sikre seriøse arbeidsforhold. Og vi så nærmere hva slags utfordringer kontrolletatene står overfor.

28. april, LO frokostmøte: Nye regler for innleie – vil det føre til færre ulykker?

Følg frokostmøte digitalt


De nye reglene om innleie fra bemanningsforetak trådde i kraft 1. april. LO inviterer til frokostmøte med temaet: Hvordan kan de nye reglene for innleie av arbeidskraft føre til bedre HMS og mindre skader og ulykker?

Se opptak fra Svart økonomikonferansen 2023: Den mørke siden av det norske arbeidslivet

Den mørke siden av det norske arbeidslivet


Det pågår grov utnytting, lønnstyveri, skattesvindel og mulig menneskehandel i det norske arbeidslivet, fortalte Fair Play Bygg på Svart økonomikonferansen som ble avholdt i dag. Konferansen arrangeres årlig av Fagforbundet og NTL.