Seminarnyheter

14.–15. september: KS Anskaffelsesseminar 2022


Seminaret gir deg en oppdatering på hva som hadde skjedd i faget offentlige anskaffelser de siste årene, samt tidsaktuelle temaer som Norgesmodellen og hvordan gjøre anskaffelser i krisetid.

KS, 24.06.22

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 24. juni


I denne ukens Stort og smått kan du blant lese om:

  • 22. november: Anskaffelseskonferansen 2022
  • 8. september: Anskaffelsesdag i Bergen 
  • DFØ inviterer til å nominere til årets anskaffelsespris, frist 10. oktober
  • Ny koordineringsgruppe for offentlige anskaffelser
Anbud365, 24.06.22

21. juni: NHO-webinar om nytt lovforslag om innleie


19. januar i år kom regjeringens høringsnotat med forslag til omfattende innstramminger i regelverket for innleie fra bemanningsforetak. Hva skjer fremover nå? Hva er hovedinnholdet i proposisjonen? NHO inviterer til webinar tirsdag 21. juni kl 08.30-09.30. Påmeldingsfrist 20. juni.

BNL, 20.06.22

Opptak fra Fafo Østforum seminar 16. juni: Arbeidsinnvandrerne nederst på rangstigen: utnyttet – og glemt?


På dette seminaret lanserte vi en ny Fafo-rapport om arbeidstakere som utnyttes på det groveste. Vi reiser spørsmål som: Hva er hjelpebehovet? Hvem tar ansvar? Er det behov for nye tiltak og lovparagrafer?

Fafo Østforum

16. juni Anbud365-dagen


Eksperter på offentlige anskaffelser fra fire av landets ledende advokatfirmaer tar for seg sentrale problemstillinger og gir praktiske tips og råd. Anbud365-dagen 16. juni i år er hhybrid, dvs. du kan delta både fysisk og digitalt.

Anbud365, 25.04.22

Opptak fra 22. mars, konferanse: EØS-rettens betydning for norsk forvaltning


Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har etablert et samarbeid om kunnskaps- og kompetansebygging på EØS-rett. I samarbeid med Partnerforum, arrangerte de tre departementene en kick-off-konferanse om EØS-rett 22. mars.

UiO, 31.03.22

31. mars, LO frokostmøte: Regelverket for innleie i arbeidslivet skjerpes


Hvorfor skaper de foreslåtte innskjerpingene av innleieregelverket så sterke reaksjoner på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden? Er det nødvendig opprydning eller rasering av et velfungerende arbeidsliv? Til debatt om dette møtes Marte Mjøs Persen, arbeids-og inkluderingsminister, Nina Melsom, direktør arbeidsliv og politikk i NHO, Jørgen Leegaard, direktør samfunnspolitikk i BNL, Trude Tinnlund, LO-sekretær og Steinar Krogstad, nestleder Fellesforbundet.

LO, 29.03.22

6. april, Anbud365-webinar: Anskaffelser i krisetider


Temaet for dette gratis-webinaret er offentlige anskaffelser i krisetider. Advokatene Marie Braadland og Silje Grimseth Ullebust fra Advokatfirmaet Grette AS tar for seg en rekke usikre forutsetninger – og hvordan de best bør håndteres.

Anbud365, 28.03.22

13. januar kl. 09.15: Startskudd for arbeidet med en Norges-modell for et seriøst arbeidsliv


Næringsminister Jan Christian Vestre, arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik og kunnskapsminister Tonje Brenna inviterer til en direktesending som markerer startskuddet for arbeidet med en ny Norges-modell for offentlige anskaffelser og et seriøst arbeidsliv.

Regjeringen, 11.01.22

1. desember, opptak fra frokostmøte: Hvilken gjennomslagskraft har EØS-retten i norsk rett?


Den nye regjeringen vil øke bruken av handlingsrommet i EØS-avtalen. Men hvor stort er egentlig dette handlingsrommet og hvor sannsynlig er det at inngåtte avtaler og EØS-rettslig lovgivning kan reverseres? Vil et ønske om mindre EØS-rett kunne bli mer EØS-rett?

Civita, 01.12.21

Opptak fra Fafo Østforum seminar 25. november: Storrengjøring i arbeidslivet


I Hurdalsplattformen varsler regjeringen storrengjøring i arbeidslivet for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår. Det skal komme en forsterket innsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Hva vil stortingsflertallet prioritere? Hvordan stiller LO og NHO seg til de ulike tiltakene? Er det noe som mangler? Opptak fra seminaret ser du her

Fafo Østforum, 25.11.21

30. november, Anbud365-seminar: Dypdykk i typiske tilfeller av ulovlige direkteanskaffelser


«Bare» et regelbrudd – eller en ulovlig direkte anskaffelse? Anbud365 og Wikborg Rein Advokfirma inviterer til gratis seminar. Wikborg Rein-advokatene Hanne Zimmer og Malene Reinertsen vil gjennomgå typetilfeller av ulovlige direkteanskaffelser og betydningen dette har for det videre kontraktsforløpet. Du kan delta fysisk eller digitalt.

Anbud365, 17.11.21

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie