Koronakrisen

I mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronakrisen.

 

300 arbeidere får ikke jobbet grunnet karantenereglene

Sts Gruppen i Bergen har 309 utenlandske arbeidere som pendler mellom hjemlandet og arbeidsstedet. Nå får ikke Sts Gruppen brukt dem på grunn av karantebestemmelsene i forbindelse med koronakrisen. Det skaper utfordringer for bedriften, som arbeider med isolasjon, stillas og overflatebehandling på plattformer og anleggsområder. I tillegg til karantereglene er de utenlandske arbeiderne bekymret for når de er tilbake i jobb og når de får utbetalt penger.

Metal Supply, 04.06.20

Abeidstillatelser for sesongarbeidere i landbruket

Ved behandling av visum og arbeidstillatelser for arbeidere fra tredjeland må arbeidsgiverne kontakte politiet for timebestilling for å få effektuert arbeidstillatelsene. UDI melder at de har behandlet hoveddelen av søknader om sesongarbeid for sesongen 2020.  Men det er fortsatt mange utfordringer knyttet til om sesongarbeiderne får reise til Norge og det praktiske rundt flytransport.

Norges Bondelag / UDI, 04.06.20

Aibel i Haugesund har sendt hjem 400 utenlandske verftsarbeidere

Offshore-aktiviteten til Aibel har blitt langt lavere. Det har gjort at Aibel har sendt hjem 400 utenlandske arbeidere fra verftet og hentet offshore-personell inn på verftet.

FriFagbevegelse, 02.06.20

Industri Energi krever kompensasjon til utenlandske oljearbeidere i karantene uten lønn

Mange utenlandske oljearbeidere sitter i karantene i Norge uten lønn før de kan reise ut på jobb på sokkelen. Arbeidsgiver dekker kost og losji, men de ansatte må bruke fritiden sin på karanteperioden.  Industri Energi har løftet saken til LO.

FriFagbevegelse, 29.05.20

Fra 1. juni åpnes det for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene

Fra og med mandag kan folk gjennomføre jobbreiser i hele Norden, på samme vilkår som vi har for Sverige og Finland, som har vært unntatt karanteneplikt når de har krysset grensen. – Dette dreier seg om å ta arbeidshverdagen sakte, men kontrollert, tilbake. Ikke alle møter, forhandlinger og avtaler kan gjøres digitalt, sier næringsminister Iselin Nybø.

Regjeringen, 28.05.20

NHO: – Håper regjeringen åpner for jobbreiser også utenfor Norden

– Mange av våre bedrifter har hatt problemer med at ansatte må sitte i reisekarantene når de kommer til Norge, sier Nina Melsom, NHOs direktør for arbeidsliv. NHO er derfor glade for at regjeringen nå åpner for at arbeidere slipper karantene i Norden. Melsom sier at de også håper regjeringen kan åpne for jobbreiser utenfor Norden i land som har smittesituasjonen under kontroll.

NRK, 28.05.20

Utenlandske beboere får reise fra Svalbard likevel

De mange utenlandske beboerne på Svalbard følte seg nærmest fanget. Nå endrer regjeringen reglene, og gjør det mulig for dem å reise til fastlandet likevel.

NRK Troms og Finnmark, 28.05.20

Utenlandske permitterte hotellansatte følte seg presset til gratis dugnadsarbeid

Da regjeringens tiltak mot koronaviruset trådte i kraft, måtte Hankø Hotell & Spa utenfor Fredrikstad permittere de ansatte. Ifølge Aftenposten ble minst ti utenlandske arbeidere igjen på øya, og etter én uke fri ble de innkalt til møte med hotelleieren. Flere av arbeiderne har fortalt Aftenposten at de følte seg presset til å jobbe opptil 70 timer gratis. Det ble kalt dugnad.

ABC Nyheter / Aftenposten, 27.05.20

NNN: Vi bør øke norsk matproduksjon og lønna og statusen til de ansatte

–Vi har fått oss en lærepenge når vi nå ser hvor avhengige vi har blitt av utenlandsk arbeidskraft, sier Anne Berit Aker Hansen, lederen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Hun vil ha økt matproduksjon. Hun vil ha mer støtte til norske bønder for at de skal produsere mer meieriprodukter, bær og grønnsaker. Og hun ber bedrifter om å gå ut og rekruttere flere norske hender.

FriFagbevegelse, 26.05.20

– Dugnadsretorikken ødelegger muligheter for bedre lønninger i jordbruket

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen ba partene i arbeidslivet om å reforhandle de allmenngjorte tariffavtalene slik at det lønner seg å jobbe i jordbruk og gartneri i stedet for å få dagpenger. Men slik gikk det ikke. Forfatter og tidligere landbruksforsker Svenn Arne Lie mener jordbrukets organisasjoner har skuslet bort muligheten til å øke lønningene for sesongarbeidere under korona-krisa.

Plan, 26.05.20

Debatt: – UDI prioriterer sesongarbeidere høyt

– De nødvendige endringene i regelverket kom på plass 12. mai, slik at sesongarbeidere i landbruket fra land utenfor EU/EØS nå kan reise inn til Norge. UDI har mange søknader til behandling, og sesongen er allerede i gang for store deler av landbruket. Vi prioriterer derfor behandlingen av disse sakene høyt og jobber med å tilrettelegge og gjennomføre en rask saksavvikling. skriver Christiane Heffermehl Lange, enhetsleder i oppholdsavdelingen i UDI.

Nationen, 26.05.20

BNL: – EØS-borgere bør gis samme unntak som pendlere fra Sverige og Finland

Regjeringen vurderer oppmykning av innreisekarantenereglene for arbeidsreiser fra Norden fra 1. juni og 20. juli fra andre land.

– Byggenæringen kan ikke vente til langt ut på sommeren. Karanteneplikten skaper store utfordringer for mange bedrifter. EØS-borgere bør gis samme unntak som pendlere fra Sverige og Finland, sier Jon Sandnes, adm.dir i BNL.

Byggenæringens Landsforening, 24.05.20