Koronakrisen

I mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronakrisen.

 

Danmark: 22 utlendinger tatt med falske arbeidskontrakter

22 østeuropeiske menn og kvinner er arrestert for å ha forsøkt å komme inn i Danmark med falske arbeidskontrakter. De fengslede kommer fra Ukraina, Bulgaria og Polen. På grunn av koronakrisen kan de reisende kun få lovlig adgang til dansk jord hvis de har en gyldig arbeidskontrakt eller kan fremlegge bevis på flere overnattinger.

A4 Arbejdsliv.dk, 21.07.20

Etterlyser selvberging av arbeidskraft for helsas skyld

Billig arbeidskraft og sosial dumping utgjør en betydelig helserisiko, påpeker et leserbrev i Hamar Arbeiderblad: – Sett fra et helseperspektiv, er det derfor viktig å etablere en helsepersonellberedskap i Norge som er uavhengig av utenlandske vikarbyråer for å opprettholde driften, skriver Jørund Hassel.

H-a.no, 30.06.20

NHO oppdaterer akrim-veiledningen

Vi står både midt i en koronakrise, og foran sommermåneder med lite tilsyn, som gjør at behovet for veiledning øker, påpeker arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO: – Denne type krise kan gjøre oss ekstra utsatt, både ved at du har kriminelle aktører som kan spekulere i støtteordningene som finnes. Dessuten er det også slik at når vi mennesker er i pressede situasjoner, så kan vi bli fristet til å gjøre ting vi ellers ikke ville gjort, sier hun.

FriFagbevegelse, 30.06.20

Svensk vikarlege testet positivt for koronaviruset etter å ha fått karantenefritak

Sykepleierforbundet og Frps helsepolitiske talsperson mener det bør innføres helsetest av alle innreisende helsearbeidere etter to svenske helsepersonell-vikarer testet positivt for koronaviruset.

VG, 27.06.20

Lettelse i innreiserestriksjoner for arbeidsinnvandrere og studenter

Regjeringen gjør endringer i innreiserestriksjonene knyttet til covid-19 som innebærer at det åpnes for innreise for utlendinger med arbeidstillatelse og utenlandske studenter som skal studere i Norge. Fra 1. juli åpnes det dermed for at alle tredjelandsborgere som har fått oppholdstillatelse etter reglene om arbeidsinnvandring kan reise inn i Norge – deriblant faglærte og sesongarbeidere.

Regjeringen.no, 25.06.20

Optimisme og ny arbeidskraft-import ved Stord-verft

Ved Kværner Stord har de igjen kunnet begynne å hente inn utenlandsk arbeidskraft. – Aktiviteten på verftet nå er betydelig større enn for bare et par uker siden, forteller verftsdirektør Terje Johansen ved Kværner Stord. Hør også podcast.

Radio Hordaland, 23.06.20

Etterspør ekspert-unntak for korona-stengte grenser

Ufaglærte sesongarbeidere fra utenfor EØS-området har fått unntak fra lorona-bestemmelsene, men dette gjelder ikke for faglært arbeidskraft, skriver Terje Halleland (Frp) i et skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen  – Det virker lite konsekvent, mener han, og etterspør en vurdering av utvidede unntak. Røe Isaksen vil svare innen seks virkedager.

Stortinget, 22.06.20

Økende press på grensa – sesongarbeidere vil inn

Grenseovergangene i Svinesund og Ørje merker økt press og hadde 97 bortvisninger av personer på vei inn i Norge forrige helg. – De som bortvises er i all hovedsak EU-borgere, med en hovedtyngde på svenske borgere og borgere fra Øst-Europa, forteller Merete Beck, seksjonsleder for utlendingsseksjonen i Øst politidistrikt.

Dagbladet.no, 21.06.20

– Ikke grunnlag for krisepakke til jordbruket

– Selv om sesongarbeidere nå kan reise til Norge, kan mangel på arbeidskraft skape utfordringer for årets grøntproduksjon, sier Widar Skogan, statssekretær i landbruks- og matdepartementet. Han bekrefter at grøntnæringa har fått økte kostnader knyttet til smittevernkravene, men at andre produksjoner i landbruket og en rekke andre næringer har samme utfordring.

NRK Innlandet, 20.05.20

Ny veileder: nå kan arbeidere fra EU/EØS jobbe i karantenetiden

Norsk Industri har i samråd med helsemyndighetene utarbeidet en smittevernveileder for industrien slik at arbeidere fra EU/EØS kan jobbe under karantenetiden. I karantenetiden kan de jobbe som normalt, men må være i karantene utenom arbeidstid.

Norsk Industri, 17.06.20

Arbeidstilsynet trapper opp aktiviteten – har utført 558 tilsyn på tre måneder

I en periode under koronapandemien gjennomførte Arbeidstilsynet kun tilsyn der det var fare for liv og helse. Siden mai har de trappet opp tilsynsaktiviteten betraktelig. Ifølge avdelingsdirektør Borghild Lekve for arbeidslivskriminalitet er også flere av a-krimsentrene godt i gang med tilsynsaktiviteten igjen, blant annet i bygg og anlegg.

bygg.no, 17.06.20

Starta opp igjen med flygninger til Polen

Wizz Air har igjen startet med flyginger mellom Ålesund og Gdansk. – Basis for disse flyrutene er arbeidsinnvandring, og mange lokale bedrifter er avhengig av arbeidskraft fra disse landene. At begge rutene nå er i drift igjen, vil gjøre det lettere både for arbeidsgivere og arbeidstakere,ufthavnsjef Tor Hånde ved Ålesund lufthavn, Vigra i ei pressemelding.

Sunnmørsposten, 17.06.20