Koronakrisen

I mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronakrisen.

 

Arbeidstilsynet trapper opp tilsynsaktiviteten

Siden koronatiltakene i Norge ble innført 12.mars, har Arbeidstilsynet kun gjennomført nye tilsyn der det er fare for liv og helse. Nå trapper Arbeidstilsynet opp tilsynsaktiviteten igjen. Inspektørene skal fortrinnsvis gjennomføre tilsyn som kan gjøres utendørs. Det er særlig a-krimtilsyn og tilsyn i bygg og anlegg, bergverksdrift og utvinning og jordbruk og skogbruk som er aktuelle.

Arbeidstilsynet, 30.04.20

Debatt: Kritisk til at «selskapsjordbruket med utenlandsk arbeidskraft overtar»

«Folk som er bosatt i Norge arbeider ikke i jordbæråkeren. Vietnamesere, ukrainere og øst-europeere gjør jobben. Dette er ikke resultatet av en genfeil blant folk som bor i Norge», skriver Senterpartiets Per Olaf Lundteigen i en kronikk. Han viser til at landbruket har svært lave tariff-satser og ønsker «folkeopplysning og alliansebygging for en ny jordbrukspolitisk kurs».

FriFagbevegelse, 30.04.20

Debatt: – Krisen viser betydningen av arbeidsinnvandring i blant annet landbruket

– Trøndelag står for 20 prosent av Norges matproduksjon, og det hadde ikke vært mulig uten ekstern arbeidskraft. Hele 70 prosent av arbeidstakerne i for eksempel Salmar kommer fra andre EU/EØS-land, påpeker styremedlem i Europabevegelsen i Trøndelag.

Midtnorsk debatt, 30.04.20

Ny veileder for mobil arbeidskraft i byggeindustrien

Byggenæringens Landsforening har utarbeidet forslag til hvordan man kan gjennomføre karantene i kombinasjon med utførelse av arbeid for arbeidspendlere – norske og utenlandske – som blir rammet av lokale og nasjonale karanteneregler.

BNL.no, 30.04.20

Gartnerhallen: – Skuffet over jordbruksavtalen

Vil blant annet be regjeringen åpne opp for innreise fra tredjeland så snart dette er mulig og i tillegg komme med tiltak som kan kompensere for økte kostnader og bidra til fortsatt høy aktivitet i grøntnæringa.

Landbruk24, 30.04.20

Utenlandske arbeidere får ikke dagpenger

Mange av Fellesforbundets utenlandske medlemmer sliter med å få utbetalt dagpenger de har krav på. Spesielt i verftsbransjen er mange utenlandske arbeidstakere sendt hjem. Forbundsleder Jørn Eggum mener at regjeringa har vist «oppsiktsvekkende passivitet».

FriFagbevegelse, 30.04.20

Norsk grensekontroll kan videreføres etter 15. mai*

I et brev fra Justis- og beredskapsdepartementet, som ble sendt til EU 14. april, opplyses det om at grensekontrollen kan forlenges i nye 90 dager – etter 15. mai. Begrunnelsen for eventuell forlenget grensekontroll er å hindre spredning av covid-19-viruset.

Stortingets EU/EØS-nytt, 29.04.20

Grensekontroll tema på møte med EUs innenriksministre

Justisminister Monica Mæland og statssekretær Hilde Barstad deltok i går på et uformelt ministermøte i EU. Temaene var koronapandemien og migrasjon. Ministrene ble bedt om å si noe om nedtrapping av tiltak, med spesielt fokus på grensekontroll. Flere land var opptatt av at trafikken skulle flyte så fritt som mulig over grensene.

Justis- og beredskapsdepartementet, 29.04.20

– Offentlige anskaffelser kan være redningen for bygghåndverksfagene

–Å lyse ut de små offentlige jobbene på Lille-Doffin og kreve at bedriftene har lærlinger og faste ansatte er et avgjørende koronatiltak, sier byggmester Åsmund Østvold.

Byggmesteren, 29.04.20

Koronasituasjonen: Spørsmål og svar om bønder og arbeidsforhold

Landbruks- og matdepartementet har oppdatert oversikten med spørsmål som ofte er stilt om koronasituasjonen i landbruket. Nytt spørsmål som besvares er: Hva skjer ved avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft? Ett annet spørsmål som besvares er: Kan sesongarbeidere komme til Norge for å arbeide i landbruket?

Landbruks- og matdepartementet, 28.04.20

Danmark åpner for utenlandsk arbeidskraft til tross for arbeidsledighetshopp under koronakrisen

Fra 1. juli vil utlendinger utenfor EU ha lettere tilgang til det danske arbeidsmarkedet. Det gir ingen mening når flere tusen nye dansker er blitt arbeidsledige på grunn av koronakrisen, mener dansk fagbevegelse og venstreside.

Finans.dk, 28.04.20

Industrien fryktar tapte jobbar utan utlendingar på plass

Viss ikkje utanlandske arbeidarar snart kan vende tilbake til Noreg, fryktar industrien at også nordmenn mistar jobben i verfts- og offshoreindustrien. Fellesforbundet og Norsk Industri ber no regjeringa om hjelp til å avklare karantenereglar for utanlandske arbeidarar og betale kostnadene dei to vekene i karantene fører med seg.

Firda Tidend, 27.04.20