Koronakrisen

I mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronakrisen.

 

Ber om lavere visumavgift og unntak fra seks-måneders-regelen for tredjelandsarbeidere i jordbruket

Norges Bondelag med flere ber i et felles brev til justis- og beredskapsdepartementet om midlertidig forskriftsendring grunnet koronasituasjonen og behovet for utenlandsk arbeidskraft i grøntsektoren. Departementet bes vurdere følgende forhold på nytt; gebyr for visum betales kun en gang (selv ved forlengelse av opphold) og at regelen om at sesongarbeidere må være ute av landet i seks måneder endres midlertidig.

Norges Bondelag, 05.06.20

Ny norsk app skal løse ID-floke for arbeidere fra EU/EØS med jobb i Norge

Mange utenlandske arbeidere som har reist hjem fra Norge sliter med å få dagpenger. Digitaliseringsdirektoratet har i samarbeid med Skatteetaten, Nav og Nets funnet en løsning på identifiseringsknipen: en banebrytende app. Men foreløpig fungerer løsningen kun for arbeidere registrert inn etter 2017.

FriFagbevegelse, 04.06.20

Ny eID gjør at utenlandske arbeidstakere kan søke dagpenger fra hjemlandet

– Koronakrisen har digitalisert Norge i rekordfart. I dag har vi lansert MinID Passport som vil hjelpe mange av våre utenlandske arbeidstakere i en vanskelig tid, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. EØS-borgere som er koronapermittert fra jobb i Norge kan nå logge seg på fra sitt hjemland og søke om dagpenger.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 04.06.20

Våronna med permitterte gikk bra. Men til innhøstingen trengs erfarne sesongarbeidere fra utlandet

Permitterte nordmenn har bidratt i våronna hos grønnsaksbonden Bernt Freberg. – Nordmenn gjør en like bra jobb som utenlandsk arbeidskraft. Utfordringen er, at mens utlendingene har fullt fokus mens de er her, er mange permitterte nordmenn på vei tilbake i jobb. Det gir ikke forutsigbarhet, sier Freberg.

Bondebladet, 04.06.20

Da Norge ble stengt ned, ble polske arbeidere informert på norsk

Da Norge ble stengt ned 12. mars, og mange polske arbeidere ble permittert og reiste hjem til Polen, satte Agnieszka Wyrzycka seg ved PCen og begynte å oversette. I dagene som fulgte var Facebook-gruppa «Pracownik w Norwegii - informacje, przepisy, porady», den viktigste kilden for informasjon om det norske velferdssystemet for polakker i Polen.

FriFagbevegelse, 04.06.20

Jordbærbønder leier fly og henter arbeidere fra Vietnam

Flere steder i landet står jordbæråkrene modne og klare til å bli plukket. Men på grunn av koronastengte flyruter har det vært vanskelig å få på plass gjestearbeiderne fra Øst-Asia. Bare i Viken fylke er det behov for rundt 3000 gjestearbeidere for å komme i mål. Fire bønder tok saken i egne hender da det ikke gikk rutefly fra Asia som kunne frakte jordbær- og grønnsaksplukkere til åkrene på Østlandet.

NRK Oslo og Viken, 03.06.20

300 arbeidere får ikke jobbet grunnet karantenereglene

Sts Gruppen i Bergen har 309 utenlandske arbeidere som pendler mellom hjemlandet og arbeidsstedet. Nå får ikke Sts Gruppen brukt dem på grunn av karantebestemmelsene i forbindelse med koronakrisen. Det skaper utfordringer for bedriften, som arbeider med isolasjon, stillas og overflatebehandling på plattformer og anleggsområder. I tillegg til karantereglene er de utenlandske arbeiderne bekymret for når de er tilbake i jobb og når de får utbetalt penger.

Metal Supply, 04.06.20

Abeidstillatelser for sesongarbeidere i landbruket

Ved behandling av visum og arbeidstillatelser for arbeidere fra tredjeland må arbeidsgiverne kontakte politiet for timebestilling for å få effektuert arbeidstillatelsene. UDI melder at de har behandlet hoveddelen av søknader om sesongarbeid for sesongen 2020.  Men det er fortsatt mange utfordringer knyttet til om sesongarbeiderne får reise til Norge og det praktiske rundt flytransport.

Norges Bondelag / UDI, 04.06.20

Aibel i Haugesund har sendt hjem 400 utenlandske verftsarbeidere

Offshore-aktiviteten til Aibel har blitt langt lavere. Det har gjort at Aibel har sendt hjem 400 utenlandske arbeidere fra verftet og hentet offshore-personell inn på verftet.

FriFagbevegelse, 02.06.20

Industri Energi krever kompensasjon til utenlandske oljearbeidere i karantene uten lønn

Mange utenlandske oljearbeidere sitter i karantene i Norge uten lønn før de kan reise ut på jobb på sokkelen. Arbeidsgiver dekker kost og losji, men de ansatte må bruke fritiden sin på karanteperioden.  Industri Energi har løftet saken til LO.

FriFagbevegelse, 29.05.20

Fra 1. juni åpnes det for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene

Fra og med mandag kan folk gjennomføre jobbreiser i hele Norden, på samme vilkår som vi har for Sverige og Finland, som har vært unntatt karanteneplikt når de har krysset grensen. – Dette dreier seg om å ta arbeidshverdagen sakte, men kontrollert, tilbake. Ikke alle møter, forhandlinger og avtaler kan gjøres digitalt, sier næringsminister Iselin Nybø.

Regjeringen, 28.05.20

NHO: – Håper regjeringen åpner for jobbreiser også utenfor Norden

– Mange av våre bedrifter har hatt problemer med at ansatte må sitte i reisekarantene når de kommer til Norge, sier Nina Melsom, NHOs direktør for arbeidsliv. NHO er derfor glade for at regjeringen nå åpner for at arbeidere slipper karantene i Norden. Melsom sier at de også håper regjeringen kan åpne for jobbreiser utenfor Norden i land som har smittesituasjonen under kontroll.

NRK, 28.05.20