Koronasituasjonen

koronaI mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronasituasjonen.

 

Debatt om importsmitte: Den politiske forakt for folkets pandemi-dugnad

– Forakten for vår dugnad kommer frem når regjeringen IKKE innfører tvungen testing av personer som skal inn i landet. Industri- og næringspartiet krever at sittende regjering tar tak i dette, skriver Bjarte Helland i Industri- og næringspartiet.

Nordnorsk debatt, 18.12.20

Oslo kommune ber om informasjonsbistand om karanteneregler

I dialogmøte med Oslo kommune og flere organisasjoner i arbeidslivet kom det frem et sterkt ønske om at alle bedriftene bidrar med å informere utenlandske arbeidstakere om reglene rundt innreise og karantene, slik at de er kjent og blir fulgt opp i forbindelse med at utenlandske arbeidstakere returnerer til Norge etter juleferien.

BNL, 18.12.20

Kronikk: Smittens syndebukker – polsk smitte-tsunami slo innover Norge senhøsten

– Koronasmitten skaper stor bekymring for at det polske miljøet er blitt en taus, «tikkende bombe» av et parallellsamfunn i Norge. Norske myndigheter når ikke fram til et hermetisk lukket, polsk miljø. De har for dårlig, direkte kontakt med det polske miljøet, skriver Edith Stylo, leder for Polonia kulturhus og redaktør for den polske webportalen polonia.no

NRK, 17.12.20

Leiinga ved Aker Solutions fryktar at dei utanlandske arbeidarane blir stigmatiserte i debatten rundt importsmitte

Polske Maciej Karkosz og arbeidskameraten Robert Andrzejczuk er nett ferdige med ti dagars karantene. I sosiale medium murrar det av skepsis mot utlendingar som kjem til Noreg for å jobbe midt i koronapandemien.

NRK Vestland, 17.12.20

Debatt: Krisens mange ansikter

– Etter siste ukes debatt om regjeringens beslutning å tillate et alternativt karanteneopplegg for utenlandsk arbeidskraft i sommer, er det behov for noen oppklaringer om kriser, skriver Guro Angell Gimse, landbrukspolitisk talsperson for Høyre.

Nationen, 17.12.20

– Stor bekymring for forsinkelser på grunn av karantenereglene

– Vi går inn i en juletid og mange arbeidsreisende skal hjem til en velfortjent juleferie. 56 prosent av bedriftene som har utenlandsk arbeidskraft, er imidlertid bekymret for at nettopp karantenebestemmelsene vil føre til forsinkelser på prosjektene, sier Jon Sandnes, adm.dir. i Byggenæringens Landsforening (BNL).

bygg.no, 16.12.20

Viderefører korona-unntak for yrkessjåfører

Statens vegvesen har videreført dispensasjon fra kjøre-og hviletidsreglene på grunn av koronasituasjonen. Det betyr at normal ukehvil kan avholdes i kjøretøyet i den perioden sjåføren er underlagt innreisekarantene.

Statens vegvesen, 15.12.20

Stortinget krever svar om karantene-unntake for utenlandske arbeidere i sommer

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sender nå åtte spørsmål til helseminister Bent Høie (H) om hvorfor industrien fikk omfattende karantene-unntak for utenlandske arbeidere i sommer. Alle partiene i komiteen har stilt seg bak de åtte spørsmålene til regjeringen.

VG, 15.12.20

FHI med knusande rapport etter stort smitteutbrot blant utanlandske arbeidarar på skipsverft

Kommunikasjonssvikt og uavklart ansvarsfordeling. Folkeheleinstituttet (FHI) sin rapport etter det store koronautbrotet på verftet i Hyllestad er knusande. Kritikken går særleg på problem med informasjonsflyten til gjestearbeidarane.

NRK Vestland, 14.12.20

Norsk Industri: SMS-ene burde vært annerledes

Regelverket som ble vedtatt i juni ga karantenefritak for arbeidsinnvandrere fra EØS-land. Ifølge Folkehelseinstituttet kan dette ha bidratt til at Norge fikk en ny smittebølge i høst. Aftenposten skrev i forrige uke om hvordan Norsk Industri jobbet for å påvirke utformingen av regelverket. Norsk Industri mener de ikke har noe å skjule. Men meldingene til regjeringen «burde vært skrevet annerledes», innrømmer de.

NRK / Norsk Industri, 14.12.20

Arbeidstilsynet i gang med smittevernsjekk i fiskeindustrien: – Mange bekymringer knyttet til vinterfisket

Forrige uke var Arbeidstilsynet innom 30 virksomheter i fiskeindustrien for å sjekke at smittevernstiltak blir ivaretatt. Det er ventet at flere tusen arbeidere reiser til Nord-Norge i forbindelse med torskefisket. Arbeidstilsynet forteller at virksomhetene i fiskeindustrien har mange spørsmål og bekymringer knyttet til oppstarten av vinterfisket. Spesielt knyttet til innkvartering og karantene.

Fiskeribladet, 14.12.20

– Bruk norsk arbeidskraft i vinterfisket

Fiskerinæringa er bekymret for hvordan de skal få tak i nok arbeidskraft til vinterfisket. Statsrådene og Nav-direktøren håper norsk arbeidskraft kan løse bemanningsbehovet. – Bruk av innenlandsk arbeidskraft i stedet for utenlandske arbeidere vil også redusere risikoen for importsmitte, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Regjeringen, 14.12.20