Koronakrisen

I mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronakrisen.

 

Leder: Så og høste

– «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Å basere hele bransjer på lavt lønnede sesongarbeidere fra utlandet, innebærer en risiko. Økt arbeidsledighet bør koples sammen med uteblitt sesongarbeidskraft, slik at folk bosatt i Norge igjen lærer seg å så og høste, skriver Klassekampen på lederplass.  

(Klassekampen, 24.03.20)

Ønsker å sende permitterte arbeidere ut på åkeren for å hjelpe bøndene

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad ser om permitterte norske arbeidere kan erstatte øst-europeiske arbeidere i drivhus og ute på åkeren. Statsråden oppfordrer bøndene til å så som normalt, tross frykten for manglende arbeidskraft under våronna. Hun viste til en planlagt forskriftsendring for å tillate utenlandske arbeidere å bli i Norge, om de har arbeidskontrakt.

(FriFagbevegelse, 23.03.20)

Bergen: Dedikert NAV-team vil rekruttere permitterte og tilby dem jobb i bransjer som mangler folk

NAV-kontoret i Bergen har opprettet et innsatsteam som skal rekruttere personell til bransjer som trenger flere folk. – Bygg og anlegg, vikarbyråene og dagligvarebransjen har økende behov for folk. Det er mange polske arbeidere som har dratt hjem, så her er det gode muligheter for folk fremover, sier Sissel Eikanger, leder av innsatsteamet.

(Bergensavisen, 23.03.20)

Permitterad? Inom det gröna näringslivet finns 8000 jobb!

Også svensk landbruk, gartneri og skogbruk har mange utenlandske sesongarbeidere som i år ikke er klare for sesongstart. Nå åpner Sveriges bønder og det grønne næringslivet armene for permittert arbeidskraft fra andre sektorer. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) skriver i en pressemelding at det i første omgang er 8 000 ledige jobber, og ber samtidig om justeringer av regelverket. 

(Lantbrukarnas Riksförbund, 23.03.20)

Sunnmøre: 113 ansatte i karantene ved verft

De 113 utenlandske arbeiderne bor på en brakkerigg ved verftsområdet til Kleven. De er atskilt fra de andre, og har egne rom med toalett og dusj. Det er også iverksatt mange andre restriksjonstiltak i brakkeriggene og på selve verftet for å redusere smittespredningen.

(Metal Supply, 23.03.20)

Ny kriselov: – Permitterte arbeidere kan bli bedt om lavlønt «sesongarbeid»

Hans Petter Graver, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, sier at den nye kriseloven åpner for at permitterte arbeidere for eksempel kan brukes som sesongarbeidere i landbruket, men at det er underlagt et krav om forsvarlighet og nødvendighet.

(FriFagbevegelse, 23.03.20)

Kommer: Forlengelse av oppholdstillatelse for utenlandske arbeidere

Arbeids- og sosialdepartementet arbeider nå med en endring i utlendingsforskriften som gjør at utenlandske arbeidstagere som allerede er i Norge kan få forlenget oppholdstillatelse. Denne endringen er svært viktig for landbruket, og krever endringer i utlendingsforskriften.

(Regjeringen.no, 21.03.20)

Debatt: – Nå må vi alle bli bønder

– Rike, vestlige samfunn har glemt grunnlaget for mat. Bønder kommer knapt med på lista over livsviktige yrkesgrupper. Norge diskuterer hvordan vi kan sikre sesongarbeidere og dyrefôr inn i landet. Men med tanke på beredskap må vi tenke nytt om hvordan og hvem som kan dyrke mat, skriver Kari Gåsvatn.

(Nationen, 21.03.20)

Stønadsordning til utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen

Som følge av koronaepidemien og de strenge reiserestriksjonene som er innført, har stort sett all reiselivsaktivitet på Svalbard stoppet opp med umiddelbar virkning, og permitteringer er i gang. Men ikke alle utenlandske arbeidstakere omfattes av de nasjonale permitteringstiltakene .– Vi lager nå en tidsbegrenset stønadsordning for Longyearbyen. Den vil sikre en viss inntekt også for utenlandske arbeidstakere, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

(Regjeringen, 20.03.20)

Korona truer frukt, bær og grønnsaker

Per Odd Gjestvang driver Vang gård på Toten, og sier det er helt nødvendig å få inn utenlandske arbeidere: – For Vang gård sin del er det kritisk viktig at de som alltid har vært her, og har bygget opp kompetanse over lang tid får lov å komme, sier han.

(Bondebladet, 20.03.20)

Skognæringen maner til plantedugnad

De utenlandske arbeiderne som vanligvis gjennomfører vårplantingen uteblir på grunn av koronarestriksjonene. Nå maner Skognorge til plantedugnad.

(Norges Skogeierforbund, 20.03.20)

Podcast: Hvorfor rammes de med lavest lønn hardest av koronakrisa?

Norske arbeidsplasser rammes hardt av koronautbruddet. Samtidig har dagene med koronaviruset i Norge vist at de som tjener minst – hvorav mange arbeidsinnvandrere – rammes hardest. Hvorfor er det slik? Hvem er det som står igjen som økonomiske tapere i koronakrisa?

(FriFagbevegelse, 20.03.20)