Koronakrisen

I mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronakrisen.

 

Slik er karantenereglene for sjømatansatte

Flere bedrifter lurer på hvordan karantenebestemmelsene fungerer når de får inn ansatte eller spesialister fra utlandet.  Sjømat Norge har fått svar på hvordan sjømatnæringen skal forholde seg til problematikken.

Fiskeribladet, 26.03.20

99 000 jobber blant personer på korttidsopphold

Blant de 2,9 millioner jobbene i Norge i 4. kvartal 2019 var det i underkant av 99 000 jobber blant lønnstakere på korttidsopphold i Norge. Den klart største andelen var fra EU-land i Øst-Europa (63,9 prosent) og Norden (23,2 prosent). Konjunkturutsatte næringer som bygg og anlegg, bemanningsbransjen og industrien sysselsetter om lag 62,5 prosent av de 99 000. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

(SSB, 25.03.20)

Nytt tolkeregister sikrer god kommunikasjon i krisetider

I 2018 ble det brukt 835 millioner kroner på tolking i offentlig sektor. Polsk er blant de språkene som tolkes mest. I dag lanserer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) et nytt og brukervennlig tolkeregister. – Å få tilgang til viktig informasjon på sitt eget språk skaper trygghet, og det er viktig for å sikre rettsikkerhet og likebehandling, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

(NTB Info / IMDi, 25.03.20)

NAV Lier matcher bønder med ledig arbeidskraft

Landbruket i Lier utfordringer med å få tak i nok sesongarbeidere. Men koronakrisen har ført til at mange utenlandske sesongarbeidere ikke får reist til Lier for å jobbe. Nå matcher NAV bønder med arbeidsledige, permitterte og studenter.

(Lier kommune, 25.03.20)

Leserinnlegg: – Permittert? Da må du registrere din ledige arbeidskapasitet hos NAV

– Selv om svært mange bransjer må permittere sine medarbeidere, er det også slik at mange bransjer mangler arbeidskraft. Nå er det vanskelig å få tak i arbeidskraft fra for eksempel Latvia, Ukraina og Polen til å bistå bøndene med de mange arbeidsoppgavene som venter i våronna.

(Gudbrandsdølen Dagningen, 25.03.20)

Karantenekrav stanser byggeprosjekter

Mange kraft- og nettselskaper opplever at byggeprosjekter nå blir forsinket. Lokale karanteneregler og fravær av utenlandsk personell er de viktigste årsakene.

(Energi Norge, 25.03.20)

Mange byggeprosjekt går som normalt, men begrensninger skaper problemer i praktisk arbeid.

For blikkenslagerne i Haaland AS i Bodø er det full aktivitet i to prosjekt. I Bodø er det mange utenlandske arbeidere som forlenger arbeidsperioden for entreprenører, fordi det blir karantene om de reiser hjem og kommer tilbake. Men hverdagen med korona-tiltak medfører en del praktiske utfordringer. – Pålegg om å holde 1,5-2 meters avstand når varer skal fraktes rundt omkring eller ved montering er vanskelig å etterleve, sier faglig leder innen blikk, Christoffer Fjeld, hos Haaland. 

(Blikkenslagere, 25.03.20)

Fornyet oppholdstillatelse til sesongarbeidere: midlertidige endringer i utlendingsforskriften trådte i kraft i dag

En midlertidig oppmykning av reglene om fornyet oppholdstillatelse til sesongarbeidere vil avhjelpe mangelen på arbeidskraft i sesongbaserte næringer innenfor gjeldende regler om karatenekrav og innreiserestriksjoner.

(Regjeringen, 24.03.20)

Permitterte ut på åkeren? – Ja takk, men på visse betingelser

Sesongarbeidskraften i landbruket har primært vært basert på utenlandske arbeidere. Situasjonen med koronaviruset, økte grensekontroller, stengte flyplasser og havner, samt strenge karanteneregler i mange land, gjør at det nå er krevende å benytte seg av utenlandsk arbeidskraft. Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) vil at permitterte skal redde våronna. Ja, svarer partene i arbeidslivet, men krever at man sikre seriøsitet og anstendig lønn.

(FriFagbevegelse, 24.03.20)

EU oppfordrer til raskere grensekontroll for godstransport

I dag kom Europakommisjonen med oppfordring til alle EUs medlemsland om å innføre såkalte green lanes ved grenseoverganger. Dette er for å opprettholde og sørge for at godstransporten over hele EU går noenlunde knirkefritt under den nåværende korona-pandemien. Kontroll og screening ved grenseovergangen bør utføres uten at sjåfører trenger å forlate kjøretøy, og sjåførene selv skal bare gjennomgå minimale kontroller. For å forhindre trafikkører bør ikke grensepassering ta mer enn 15 minuter.

(NHO Europanytt, 24.03.20)

Danske håndverkere frykter smitte fra nyankomne utenlandske kollegaer

Danske rørleggere, tømrere og elektrikere på Københavns Lufthavn er bekymret. Utenlandske gulvleggere fra Romania ankom byggeplassen uten varsel fra byggeledelsen i forrige uke, få dager etter at den danske statsministeren stengte grensen for å begrense koronasmitte i Danmark.

(extrabladet.dk, 24.03.20)

Vindkraftselskaper ber om å få inn utenlandsk personell

Selskaper som bygger vindkraftanlegg vil ha status som samfunnskritisk virksomhet, slik at de kan få inn utenlandsk personell til å ferdigstille prosjekter.Byggingen av 47 vindturbiner i Kinn og Bremanger i Vestland er blant prosjektene som har stoppet opp.

(bygg.no / NTB, 24.03.20)