Koronakrisen

I mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronakrisen.

 

Fakta om behovet for sesongarbeidere

På grunn av koronakrisen frykter norske bønder og andre arbeidsgivere mangel på sesongarbeidskraft fra utlandet. Dette gjelder spesielt fra land utenfor EØS-området, som Ukraina og Vietnam. Det er imdlertid åpnet for innreise for EØS-borgere som jobber i en næring med kritisk behov for arbeidskraft, slik som jordbruk. Og den største gruppen utenlandske sesongarbeidstakere kommer fra EØS-land.

UDI, 01.04.20

Europakommisjonens retningslinjer om fri bevegelse av arbeidskraft

Europakommisjonen har laget retningslinjer knyttet til fri bevegelse av arbeidskraft under COVID-19 utbruddet. I notatet påpekes det at grensearbeidere, utsendte arbeidstakere og sesongarbeidere utfører kritiske oppgaver i mange land, og at en samordnet tilnærming på EU-nivå som legger til rette for at disse arbeidstakerne kan fortsette å krysse de indre grensene er avgjørende.

NHO, 01.04.20

Koronaråd: Når anskaffelsen haster

– Koronautbruddet har for noen oppdragsgivere utløst behov for anskaffelser ingen forutså for bare få uker siden. De ordinære prosedyrene kan da ta for lang tid, men anskaffelsesforskriftene er forberedt på krisesituasjoner og har prosedyrer som sikrer balanse mellom beredskap og konkurranse også i slike tilfeller, skriver senioradvokat Lene Moe Blom og partner Marie Braadland, Advokatfirmaet Grette.

Anbud365, 01.04.20

Svenske og latviske sykepleiere satt i jobb etter bare tre dager i karantene

Narvik kommune har gjort unntak for karantenebestemmelsen og satt innleide svenske og latviske sykepleiere i arbeid i sykehjem tre dager etter at de kom til landet. – Uforsvarlig, mener Sykepleierforbundet.

NRK Nordland, 31.03.20

Lundteigen (Sp): – Landbruket har selv et stort ansvar for bemanningskrisen

– Du får ikke folk som bor i Norge til å jobbe for den allmenngjorte minstelønna i jordbruket, det skjønner alle. Store deler av landbruket har gjort seg avhengig av det ulike regjeringer har lagt til rette for, nemlig billig arbeidskraft fra Øst-Europa og Asia. Næringa må selv ta et stort ansvar for det. Sterke krefter i landbruket gjør dette fordi det er veldig lønnsomt, de tjener penger på at dette skal fortsette, sier stortingsrepresentant (Sp) Per Olaf Lundteigen.

Dagens Perspektiv, 31.03.20

Åpner grensene for vindkraft-arbeidere

Nå har Justis- og beredskapsdepartementet bestemt at også vindkraft er definert som næring med kritisk behov for utenlandsk arbeidskraft, på lik linje med jordbruket, matindustrien og petroleumssektoren.  Motstandere av vindkraft er i harnisk over regjeringens avgjørelse. – Har lobbet seg frem til særfordeler, hevder organisasjonen Motvind.

E24, 31.03.20

Anmonder om en midlertidig oppmykning av lov om offentlige anskaffelser

Da Fylkesrådet i Troms og Finnmark i dag la fram sin første tiltakspakke mot koronakrisen, hadde de også flere tiltak de håper at nasjonale myndigheter følger opp. Deriblant en anmodning om at at terskelverdien for offentlige anskaffelser endres fra 1,1 til 10 millioner i inneværende år (2020). 

Nye Troms, 31.03.20

Fiskerinæringen kan hente arbeidstakere fra EØS-området

Justisministeren Monica Mæland tok i går for seg de negative konsekvensene ved at utlendinger uten jobb eller bosted i Norge ikke får komme hit. Derfor gjør at regjeringen nå gir unntak for visse næringer, slik at EØS-borgere som skal påbegynne arbeid i næringer med kritisk behov for arbeidskraft, kan reise inn i Norge. Dette tror Sjømat Norge vil bidra til å sikre sjømatproduksjonen framover. 

Kyst & Fjord, 31.03.30

A-krim i koronakrisen: Misbruk av permitteringsordningen

– Vi er blitt tipset om en ny type svindel i forbindelse med koronakrisen. De misbruker permitteringsordningen som er ment til å hjelpe næringslivet og arbeidere som permitteres. Mange av de permitterte i bygg- og anleggsbransjen er utenlandske arbeidere. Mange av dem har ikke kunnskap om hvordan de skal melde seg hos NAV , sier Lars Mamen, leder i Fair Play Bygg Oslo.  Olav Norheim, leder i A-krimsenteret i Oslo, sier at sakene om misbruk av permitteringsregler nå følges opp av myndighetene.

bygg.no, 30.03.20

Innreisemuligheter for EØS-borgere

Grensene åpnes for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri. For nå har regjeringen revidert forskriften fra 15. mars om bortvisning av utledninger. – Dette er en ordning jeg har jobbet for å få på plass. Våronna står for døren, og nå kan EØS-borgere, som har fått jobb i landbruket, komme til Norge og starte opp med arbeidet. Denne endringen vil bety mye for produsenter som akkurat nå mangler arbeidskraft, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Regjeringen, 30.03.20

Det er stor mangel på arbeidskraft i byggebransjen. Fagforeningene har to svar på problemet

– Våre undersøkelser viser at mellom 20 og 25 prosent av de ansatte på byggeplassene er pendlere, mange av dem utenlandske arbeidere ansatt i bemanningsbyråer, sier Joachim Espe, leder i Rørleggernes fagforening. Mange av de ansatte i bemanningsbyråene har reist hjem for ikke å bli sittende koronafast i et fremmed land, og nå er det stor mangel på arbeidskraft i byggebransjen. Fagforeningene har to svar på problemet.

FriFagbevegelse, 30.03.20

Vil gjøre det lettere for utenlandske arbeidere å bidra i norsk landbruk

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) vil lette på grensekontrollen for å gjøre det enklere for utenlandske sesongarbeidere å bidra i norsk landbruk. Nå blir det foreslått å gjøre endringer i den vedtatte bortvisningsforskriften. – Hvis du har jobb i Norge kan du komme i dag, men hvis du skal i jobb i Norge, så må vi gjøre en liten endring, sier statsråden.

TV2, 30.03.20