Koronakrisen

I mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronakrisen.

 

Bønder vurderer å droppe jordbærsesongen

Norsk jordbærbøndene har i over 30 år brukt utenlandsk arbeidskraft, særlig fra Øst-Europa, til å høste bærene. Nå vurderer mange bærprodusenter å droppe årets bærsesong hvis ikke de får tak i utenlandske arbeidere til innhøstingen.

Adresseavisen, 26.03.20

Landbruket bruker 30 000 sesongarbeidere

Bonden Per Odd Gjestvang på Toten trenger både norsk og utenlandsk arbeidskraft for å beholde grunnkompetanse. Grønnsaker krever arbeidskraft. Hender fra Polen og Vietnam har vanligvis sørget for det. I dag kom beskjeden han fryktet: Arbeiderne fra Vietnam får ikke visum.

NRK Dagsrevyen 21, 26.03.20

Uten frikort vil permitterte tape på å ta jobb i landbruket

Selv med lønn som faglært sesongarbeider, taper permitterte fra andre bransjer 30 kroner timen på å ta seg jobb i landbruket. Derfor har Norges Bondelag foreslått at permitterte skal kunne tjene inntil 100.000 kroner uten avkortning av dagpengene for å bidra til å bringe våronna trygt i havn.

Matindustrien.no, 26.03.20

Frykter bråstans i bygg- og anleggbransjen

– Nå stopper tilgangen på folk. Ansatte kommer seg ikke på jobb på grunn av lokale smittevernsregler, på grunn av innreiseforbud for utenlandsk arbeidskraft og vi får heller ikke tilgang på varer, sier Daniel Siraj som er administerende direktør i Norges største boligutbygger, OBOS.

NRK.no, 26.03.20

Slik er karantenereglene for sjømatansatte

Flere bedrifter lurer på hvordan karantenebestemmelsene fungerer når de får inn ansatte eller spesialister fra utlandet.  Sjømat Norge har fått svar på hvordan sjømatnæringen skal forholde seg til problematikken.

Fiskeribladet, 26.03.20

99 000 jobber blant personer på korttidsopphold

Blant de 2,9 millioner jobbene i Norge i 4. kvartal 2019 var det i underkant av 99 000 jobber blant lønnstakere på korttidsopphold i Norge. Den klart største andelen var fra EU-land i Øst-Europa (63,9 prosent) og Norden (23,2 prosent). Konjunkturutsatte næringer som bygg og anlegg, bemanningsbransjen og industrien sysselsetter om lag 62,5 prosent av de 99 000. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

(SSB, 25.03.20)

Nytt tolkeregister sikrer god kommunikasjon i krisetider

I 2018 ble det brukt 835 millioner kroner på tolking i offentlig sektor. Polsk er blant de språkene som tolkes mest. I dag lanserer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) et nytt og brukervennlig tolkeregister. – Å få tilgang til viktig informasjon på sitt eget språk skaper trygghet, og det er viktig for å sikre rettsikkerhet og likebehandling, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

(NTB Info / IMDi, 25.03.20)

NAV Lier matcher bønder med ledig arbeidskraft

Landbruket i Lier utfordringer med å få tak i nok sesongarbeidere. Men koronakrisen har ført til at mange utenlandske sesongarbeidere ikke får reist til Lier for å jobbe. Nå matcher NAV bønder med arbeidsledige, permitterte og studenter.

(Lier kommune, 25.03.20)

Leserinnlegg: – Permittert? Da må du registrere din ledige arbeidskapasitet hos NAV

– Selv om svært mange bransjer må permittere sine medarbeidere, er det også slik at mange bransjer mangler arbeidskraft. Nå er det vanskelig å få tak i arbeidskraft fra for eksempel Latvia, Ukraina og Polen til å bistå bøndene med de mange arbeidsoppgavene som venter i våronna.

(Gudbrandsdølen Dagningen, 25.03.20)

Karantenekrav stanser byggeprosjekter

Mange kraft- og nettselskaper opplever at byggeprosjekter nå blir forsinket. Lokale karanteneregler og fravær av utenlandsk personell er de viktigste årsakene.

(Energi Norge, 25.03.20)

Mange byggeprosjekt går som normalt, men begrensninger skaper problemer i praktisk arbeid.

For blikkenslagerne i Haaland AS i Bodø er det full aktivitet i to prosjekt. I Bodø er det mange utenlandske arbeidere som forlenger arbeidsperioden for entreprenører, fordi det blir karantene om de reiser hjem og kommer tilbake. Men hverdagen med korona-tiltak medfører en del praktiske utfordringer. – Pålegg om å holde 1,5-2 meters avstand når varer skal fraktes rundt omkring eller ved montering er vanskelig å etterleve, sier faglig leder innen blikk, Christoffer Fjeld, hos Haaland. 

(Blikkenslagere, 25.03.20)

Fornyet oppholdstillatelse til sesongarbeidere: midlertidige endringer i utlendingsforskriften trådte i kraft i dag

En midlertidig oppmykning av reglene om fornyet oppholdstillatelse til sesongarbeidere vil avhjelpe mangelen på arbeidskraft i sesongbaserte næringer innenfor gjeldende regler om karatenekrav og innreiserestriksjoner.

(Regjeringen, 24.03.20)