Koronakrisen

I mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronakrisen.

 

Norwea vil ha rask vindkraft-utbygging på grunn av koronakrisen

Vindkraftorganisasjonen Norwea ber regjeringen gi rask godkjenning av vindkraftprosjekter for å gi oppdrag til entreprenører i corona-krisetider. Det får Rune Haaland i organisasjonen Motvind til å tenne på alle plugger. – Vi har ingen mulighet til å påvirke regjeringen, for fienden sitter der. Vi klarer heller ikke å få en tredel av Stortinget til å stoppe spesialtillatelsen til å importere utenlandske arbeidere til vindkraftutbygging. Men vi tror fortsatt på at vi har et ganske bra rettsapparat i Norge, sier Haaland.

ABC Nyheter, 04.04.20

E6 Tana bru: Polske arbeidere i korona-karantene for å bygge ferdig brua

Arbeidene på nye E6 Tana bru gjenopptas etter påske, under noe spesielle omstendigheter. Store deler av entreprenørens arbeidslag kommer fra Polen, noe som tilsier karantene ved kryssing av grensa til Norge. Ved å erklære anleggsområdet som karantenesone kan de jobbe seg gjennom de 14 dagene karantenen varer.

bygg.no, 03.04.20

Piggdekk-frist utsatt til 1. mai

Koronatider gir utsatt frist for å ta av piggdekkene. Ny frist er nå 1. mai for hele landet. – Vi oppfordrer folk så skifte ut piggdekkene så raskt som mulig. Men ser samtidig mange praktiske utfordringer i disse koronatidene. Som karantene og verksteder og dekkhotell som er stengt eller har redusert kapasitet, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Statens vegvesen, 27.03.20

Veiledning om offentlige anskaffelser og Korona-pandemien

– Denne veilederen om offentlige anskaffelser og korona er til god hjelp for både innkjøpere og leverandører i offentlige anskaffelser, sier NHOs Arnhild Dordi Gjønnes. Veilederen tar for seg praktiske forhold  som blant annet oppdeling av kontrakter, regulering av forsinkelse, økte kostnader og prosedyrer ved aktuelle behov. Gjønnes anbefaler både bedrifter og myndighetene om å bruke den.

NHO, 03.04.20

50 polske verftarbeidere i karantene

Hjørnesteinsbedriften Fitjar Mekaniske Verksted i Fitjar kommune i Vestland fortsetter å hente utenlandske arbeidere til verftet under koronakrisen.  – Jeg vil oppfordre de til å finne andre løsninger, for de driver ikke med samfunnskritisk produksjon. De bygger gode båter, men båtene råtner ikke som jordbær, sier Fitjar-ordfører Harald Rydland (KrF). Lokalbefolkningen frykter smitte.

NRK Vestland, 02.04.20

Korona-konflikt: Vil stoppe nye regler om landbruksarbeid for permitterte

Mange utenlandske sesongarbeidere i landbruket har problemer med å komme seg til Norge. Landbruket trenger arbeidskraft. – Dagpenger per time er høyere enn timelønn i landbruket, erkjente landbruksminister Olaug Bollestad. Regjeringen har derfor bestemt at dagpengemottagere som arbeider i jordbruk, skogbruk og gartneri, bare skal føre annenhver time de jobber, inn på meldekortet. Men det aksepterer ikke Ap, og heller ikke LO. – Regjeringen roter rundt i åkeren, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

VG, 02.04.20

Polske Joanna og Pawel får jobbe i åkeren i Lier mens de er i karantene

Jordbærbonden Simen Myhrene har sammen med kommunelegen funnet en løsning som gjør at arbeiderne hans ikke trenger å stå uten inntekt under karantenetiden. Myhrene tror de fleste polakker kommer, og at det skal gå greit med reisen fordi de kjører bil. 26 av de 60 arbeiderne skulle vært vietnamesere. Men foreløpig er det bare åpnet for at EØS-borgere kan komme inn og hjelpe med innhøstingen.

FriFagbevegelse, 02.04.20

Klubbleder Walfred: – Å permittere fremfor å si opp folk, er som dag og natt

– Ansatte skjønner situasjonen vi er i nå. De ønsker også å være sammen med sine egne, dramatikken er like stor i Polen som her, sier klubbleder Walfred Andersson utleiebedriften Fosdalen AS i Malm i Trøndelag. I midten av mars satte de litt over 500 polske sveiserne, rørleggerne og platearbeiderne i bedriften seg på fly tilbake til hjemlandet. Permitterte på ubestemt tid.

FriFagbevegelse, 02.04.20

President i Røde Kors: – Jeg er overrasket over hvor totalt avhengige vi er av andre

– Vi har blitt vant til å stole på at det meste kan fraktes til oss i løpet av kort tid. Men er det lurt å stole på at det meste av maten vår produseres et annet sted i Europa og verden? Er det lurt at vi har gjort oss avhengige av sesongarbeidere som må reise over landegrenser, spør Robert Mood, president i Norges Røde Kors.

NRK Innlandet, 02.04.20

Fullt trøkk på byggeplassen – takker sine polske og portugisiske arbeidere som valgte å bli i Norge

Ikke all næringsvirksomhet har stoppet under virus-krisen. I byggebransjen går mye av arbeidet nesten for fullt. – Vi har polske og portugisiske arbeidere her, som gikk i en rotasjon med hjemlandet. Men med karantenebestemmelsene ville jo ikke dette gå. Heldigvis gikk arbeiderne med på å bli værende og ikke reise hjem i rotasjon – og dermed kunne alt av betongarbeide fortsette som før, sier prosjektleder Owe Holm i entreprenørfirmaet Hent.

Akersposten, 02.04.20

Østeuropeere som er sendt hjem må få dagpenger, krever Fellesforbundet

Regler krever at permitterte må oppholde seg i Norge for å få dagpenger. Men tusenvis av østeuropeiske arbeidsinnvandrere som normalt jobber i blant annet industrien og byggebransjen, har ikke mulighet til å oppholde seg i Norge nå. – Alle som jobber i Norge skal behandles likt. Vi skal ikke ha noen underklasse av arbeidsinnvandrere, sier Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet. Nå krever Fellesforbundet at arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen rydder opp og sørger for at også disse arbeidstakerne får dagpenger.

FriFagbevegelse, 02.04.20

Abelia vil kutte offentlige anbudsrunder

Staten bør stimulere næringslivet under koronakrisen ved å kutte ut tidkrevende anbudsrunder for offentlige anskaffelser, mener Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Aps Terje Aasland, som er nestleder i næringskomiteen på Stortinget, mener på sin side forslaget er krevende og at man bør forholde seg til gjeldende regler. Tildeling av oppdrag uten konkurranse kan nemlig fort bli veldig dyrt. 

NTB / Adresseavisen, 02.04.20