Koronakrisen

I mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronakrisen.

 

For tre uker siden ble 200 sendt tilbake Romania. 3 uker senere kom 90 tilbake

Søndag 15. mars ble 200 rumenere sendt tilbake til Romania. Tre uker sendere kom 90 rumenere til Norge. Mange bønder er lettet over at sesongarbeidere som har spesialkompetanse og som har jobbet her i mange år får lov til å komme inn i Norge. Spania, Italia, Frankrike og Tyskland har også problemer med å å fylle tomrommet etter sesongarbeidere som sliter med å komme seg til de respektive landene.

Utrop, 09.04.20

– Delar av arbeidslivet er uaktuelt for nordmenn på grunn av lønna

Korona-krisa viste Norge kor avhengig vi er av utanlandske arbeidarar i landbruket. Tilsette i næringa meiner minstelønnssatsane må opp for å få nordmenn på banen. Landbruket har den lågaste allmenngjorte minstelønna for ufaglærte over 18 år. Mange får meir i dagpengar.

FriFagbevegelse, 08.04.20

Økende interesse blant ungdommen for å plukke bær

Jordbærbonde Petter Borgestad i Skien håper de 50 sesongarbeiderene fra Litauen og Polen kommer etter påske. – Mange næringer er avhengig av importert arbeidskraft. Det er ikke gjort over natten å endre det, det krever opplæring og forberedelser, sier Borgestad. Innhøstingen tror han løser seg. Enten med litauisk, polsk eller norsk arbeidskraft. Jordbærprodusenten opplever nemlig økende interesse blant norske ungdommer for å plukke bær. Årsaken er mangel på andre sommerjobber.

NRK, 08.04.20

«Ingen» korona-smittede polske arbeidsinnvandrere?

Tall fra Folkehelseinstituttet (FH) viser at ingen polakker på opphold i Norge har vært smittet av covid-19. Om dette ikke skyldes reelt lite smite i gruppe, kan en forklaring være fravær av testing eller at gruppen er ved generelt god helse, ifølge FRI-forsker.

Utrop.no, 07.04.20

Grøntprodusentene får erstatning også for mangel på mannskap

Regjeringen og landbruks- og matminister Olaug Bollestad sikrer grøntprodusentene med utvidelse av avlingsskadeordningen. Produsentene av frukt, bær og grønnsaker får erstatning også hvis avlingene svikter på grunn av mangel på arbeidskraft. Dermed har regjeringen nærmest helgardert økonomien for grøntprodusentene på grunn av koronaviruset. Mangelen på arbeidskraft, først og fremst sesongarbeidere fra utlandet har allerede utløst flere tiltak.

Matindustrien, 06.04.20

Fri flyt av billig mat og sesongarbeidskraft kan ikke tas for gitt. Prisen må betales – også i Norge

Titusener av øst-europeiske og asiatiske sesongarbeidere uteblir, men oposisjonen sier nei til regjeringens forslag om at  permitterte nordmenn skal få jobbe i landbruket uten å miste dagpengene sine. – Vi må jobbe for anstendige lønns- og arbeidsvilkår, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Det ryddige er at opposisjonen blir like tydelig på at konsekvensen av å si nei til regjeringens forslag vil bli dyrere mat og/eller økte overføringer til bøndene, skriver Nationen på lederplass.

Nationen, 06.04.20

Flere tusen servitører og studenter ansatt som bærplukkere i Skottland

Mangel på utenlandsk arbeidskraft er ikke bare en utfordring for norske bønder, men produksjonen har også stått i fare i mange andre land. britiske frukt- og grøntprodusenter fått voldsom respons fra de mange som har blitt permitterte i forbindelse med koronautbruddet. mange i bar- og restaurantbransjen og studenter meldt seg til tjeneste.

Nationen, 06.04.20

Koronasitusjonen: Forslag til ny tilskuddsordning for skogplanting våren 2020

Koronautbruddet har medført karantenregler og restriksjoner for grensepassering. Dette har gjort det krevende for skogbruket å få tilgang til nødvendig arbeidskraft. For å bidra til å sikre planting av skogplanter i vår, og for å kompensere for kostnadsøkninger ved planting som velge av restriksjonene, foreslår Landbruks- og matdepartementet en ny midlertidig tilskuddsordning på 1,30 kroner per skogplante.

Landbruks- og matdepartementet, 06.04.20

90 rumenske sesongarbeidere har landet på Torp

I forrige uke bestemte regjeringen å lette på grensekontrollen. Mandag morgen landet et fly fra Romania med sesongarbeidere. Alle må rett i en 14 dagers karantene. En av arbeiderne som NRK pratet med sier at de ikke hadde noe annet valg enn å returnere til Norge, fordi NAV-systemet og permitteringspenger ikke gjelder i Romania. Mannen jobber som rørlegger i Viken.

NRK Vestfold og Telemark, 06.04.20

Striden raser om norsk landbruk skal basere seg på billig importert arbeidskraft framfor norske lønninger

Sesongarbeidere fra Vietnam og Øst-Europa uteblir på grunn av koronatiltak og lav kronekurs. Et av regjeringens krisetiltak er å tillate mottakere av dagpenger samtidig få tjene penger i landbruket. – Vi er kritiske til Bollestads løsning. Det eneste alternativet vi har, er bedre lønnsomhet og dermed bedre evne til å betale høyere lønn, sier Kjersti Hoff, leder av Småbrukarlaget.

ABC Nyheter, 05.04.20

Debatt: Ei annerledes våronn – ønsker fleksible løsninger med arbeidskraft

– En åpenbar barriere for å skaffe nok arbeidskraft innenlands er at lønnsnivået for nordmenn er høyere enn for sesongarbeidere fra utlandet. Et mulig tiltak i en eventuell krisepakke er at staten sper på lønnen til norske sesongarbeider, skriver stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (Frp).

Gudbrandsdølen Dagningen, 05.04.20

Smittefrykt blant polske arbeidere

Flere nordiske produsenter har opplevd at polske arbeidere brått har valgt å dra hjem på grunn av frykt for koronasmitte. Urteprodusent Hans Erik Fuglerud i Lier er spent på om han får beholde sin utenlandske arbeidskraft. Han har måttet isolere gården for at ikke polakkene skal forlate gården og dra hjem av smittefrykt.

dn.no, 04.04.20