Koronakrisen

I mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronakrisen.

 

Bønder i hele EU har problemer med å skaffe arbeidskraft til innhøstingen

I Nord-Italia ligger salaten i hauger og råtner. Snart risikerer andre vårvekster som asparges og jordbær den samme skjebnen i store deler av Europa. Arbeiderne som skal plukke er ikke der. Mange av migrantene som jordbruket vanligvis bruker til innhøsting, med eller uten arbeidstillatelse, mangler.

A4 Arbejdsliv.dk / Kristeligt Dagblad, 20.04.20

Bøndene kan få erstatning for uhøstet avling som skyldes mangel på arbeidskraft

Bøndene kan få erstatning for uhøstede volum av frukt, bær, grønnsaker og poteter dersom det kan dokumenteres at foretaket ikke har kunnet høste avling som følge av mangel på arbeidskraft forårsaket av koronaepidemien.

Landbruks- og matdepartementet, 20.04.20

Omkamp om arbeidsinnvandring?

Norge har omlag 100 000 arbeidsinnvandrere fra EU som ikke bor fast i landet. Koronakrisen kan lære oss å elske fri flyt av arbeidskraft, eller å selvberge oss uten arbeidsinnvandrerne. I dag åpner de første barnehagene, i ukene som følger, skal også skolene gradvis åpnes, og alle er enige om at det er en god ting. Men hva med de stengte grensene? Er målet at alt skal bli som før også for dem?

Morgenbladet, 20.04.20

Innvandrere fra EU-landene i øst har høyest ledighet

Grunnet koronakrisen så har ledighetstallene økt kraftig både blant innvandrere og befolkningen for øvrig. Størst ledighet finner vi blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa: 19,7 prosent.

SSB, 20.04.20

Flys inn til usikre forhold

Hvem sørger for sesongarbeidernes rettigheter under pandemien? Fagforeningsgiganten European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (Effat) krever et oppgjør med EUs landbrukspolitikk.

Klassekampen, 18.04.20

Undersøkelse blant polske arbeidere i Norge: Verftsarbeiderne hardest rammet av koronakrisa

Bygningarbeiderne er i jobb i Norge, verftsarbeiderne er uten jobb i Polen. – Det er stor forskjell mellom hvordan polske medlemmer i Fellesforbundet har det, forteller Line Eldring. Hun leder samfunnspolitisk avdeling i Fellesforundet som nylig har gjennomført en undersøkelse blant forbundets polsktalende medlemmer om hvordan koronakrisa slår ut for dem. I denne artikkelen presenteres noen av funnene. Flere funn presenteres på Fafo Østforums webinar 23. april.

FriFagbevegelse, 17.04.20

Kontantstøtte for kriserammede norske bedrifter bryter ikke med EØS-reglene

EØS-tilsynet ESA har gitt grønt lys for regjeringens kompensasjonsordning for kriserammede bedrifter. Kompensasjonen skal dekke uunngåelige faste kostnader for bedrifter som som ble pålagt å stenge av myndighetene av smittevernhensyn, samt Øvrige foretak med betydelig inntektstap. Formålet med ordningen er å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser.

Varden, 17.04.20

Kombinasjon av karanteneopphold og utførelse av arbeid innen bygg

Store næringer som landbruket, verftsindustrien og byggenæringen har behov for innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft som pendler. Mange pendler mellom hjemsted utenfor Norge (hovedsakelig innen EØS) og arbeidstedet. Byggenæringens Landsforening (BNL) har utarbeidet forslag til hvordan man kan gjennomføre karantene i kombinasjon med utførelse av arbeid for arbeidspendlere som blir rammet av lokale og nasjonale karanteneregler.

Byggenæringens Landsforening, 17.04.20

Karantenesituasjonen gjør det vanskelig å få flere utenlandske arbeidere tilbake i arbeid

Da Regjeringen tok grep for å stenge ned Norge, trykket de fleste av de store leverandørene på panikk-knappen. Permitteringsvarsel ble sendt til store deler av arbeidstokken og utlendinger måtte reise hjem. Nå en måned senere har Energi24 har spurt Worley, Aker Solutions og Aibel om status for aktiviteten og arbeidstokken. Aktiviteten preges fortsatt av pandemien. Permitteringene er blitt færre enn man kunne frykte. Utenlandske arbeidere er fortsatt demobilisert.

Energi24, 17.04.20

Industri Energi og LO reagerer på at enkelte offshore-arbeidere slipper karantene

I mars i år opplyste Helsedirektoratet om at alle reisende som kommer til Norge skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Det gjelder også offshorearbeidere på norsk sokkel, hvor en av ti har utenlandsk bakgrunn. Men Regjeringen har gjort unntak for svenske og finske arbeidere.

Sysla, 17.04.20

Gradvis åpning av pass- og utlendingskontorene

Politiet åpner enkelte publikumstjenester fra 20. april. Det vil i første omgang være begrenset til utstedelse av pass og saker som haster innen utlendingsforvaltningen. Politiet i Sør-Øst vil blant annet prioritere utlendinger som er avhengig av nødvendige papirer fra norske myndigheter eller arbeidsgivere som trenger utenlandsk arbeidskraft i landbruket og som trenger oppholdskort.

Politiet, 17.04.20

– Bygdene er ikkje rigga dersom sesongarbeidere blir sjuke

– Det er åpna opp for sesongarbeidere til landbruket. Ei lita bygd som Vik kan dermed få 600 gjestearbeidere. Dette er ikkje helsevesenet i Vik og tilsvarande bygder rigga for. Kva tiltak vil helseministeren iverksette for å trygge at helsevesenet i små bygdelag ikkje bryt saman som følgje av sesongarbeidere under pandemien? Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Stortinget, 17.04.20