(Klassekampen, 10.01.19)

Verken flyktninger eller arbeidsinnvandrere kan erstatte fødsler

Verken flyktninger eller arbeidsinnvandrere kan erstatte fødsler

Synkende fødselstall har fått regjeringen til å frykte for velferdsstatens bærekraft. MDG vil redde velferdsstaten med innvandring heller enn fødsler. Verken flyktninger eller arbeidsinnvandrere løser utfordringene som følger av lave fødselstall, konkluderer to av Norges ledende forskere.

grete brochmannGrete Brochmann (bilde), professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, har ledet arbeidet med de to «Brochmann-utvalgene», som har sett på konsekvensene av innvandring for velferdsstaten. Begge rapportene konkluderte med at innvandring ikke løser velferdsstatens økonomiske knipe.

På Klassekampens spørsmål "Hva med arbeidsinnvandring?" svarer Brochmann: – Det er ingen tvil om at arbeidsinnvandring har bidratt til vekst og utvikling siden 2004. Men, det har også noen systemiske negative virkninger. Økende arbeidslivskriminalitet, lavlønnskonkurranse og sosial dumping er eksempler.

Trude Lappegård, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO forteller at man fra et demografisk ståsted ikke ser innvandring som et bærekraftig alternativ til barn.

Les hele saken (Klassekampen, 10.01.19)

Forrige/neste