(Arbeids- og sosialdepartementet, 04.12.18)

– Vaksine mot a-krim

– Vaksine mot a-krim

– Et organisert arbeidsliv bidrar til å hindre at arbeidslivskriminalitet og useriøse arbeidsforhold sprer seg, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie da hun ønsket velkommen til frokostmøte om organisert arbeidsliv.

– Jeg deler bekymringen over at organisasjonsgraden har falt i privat sektor de siste 20 årene. Jeg har tatt initiativ til dette møtet fordi jeg ønsker å rette søkelyset på verdien av et organisert arbeidsliv. Regjeringen vil se på hvilke tiltak som kan bidra til høy oppslutning om et organisert arbeidsliv. Til dette trenger vi et godt kunnskapsgrunnlag. Kunnskap betyr forskning. Jeg er glad for at vi har med noen av våre fremste forskere på området. Men like verdifullt er erfaringene ute på arbeidsplassene. Jeg ser fram til å høre partenes bidrag her i dag. Dere vet hvor skoen trykker, sa ministeren. Les hele innlegget (Arbeids- og sosialdepartementet, 04.12.18)

kneFafo-forsker Kristine Nergaard holdt innlegget "Organisasjonsgradene i norsk arbeidsliv – hvor går utviklingen?" Her finner du program for frokostmøtet

Forrige/neste