(Vol.no, 26.02.19)

Tiltak for å øke trafikksikkerheten i Nord-Norge

Tiltak for å øke trafikksikkerheten i Nord-Norge

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg har vedtatt en uttalelse om hvordan nordnorske veier kan bli tryggere. De viser til strategidokumentet «Fra kyst til marked» utarbeidet av Troms, Finnmark og Nordland fylkeskommune. Blant tiltakene regionrådet ønsker seg er: oppgradering av veistandarden, kontinuerlig kontroll av utenlandske vogntog, strengere krav til vinterdekk og yrkessjåførenes kompetanse.

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forrige/neste