(Arbeids- og sosialdepartementet, 03.01.18)

Tariffnemnda og Rikslønnsnemnda får nytt sekretariat og nye nettsider

 Tariffnemnda og Rikslønnsnemnda får nytt sekretariat og nye nettsider

Frå 1. januar 2018 tek sekretariatet for tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova over sekretariatsfunksjonen for Tariffnemnda og Rikslønnsnemnda. Nemndene får også nye nettsider i januar. Les mer på de nye nettsidene Tariffnemda. og Rikslønnsnemda

 

Forrige/neste