(Fafo Østforum / Stortinget, 01.06.18)

Stortinget ber regjeringen styrke godkjenningsordningen for renhold

Stortinget ber regjeringen styrke godkjenningsordningen for renhold

Nå foreligger innstilling fra Stortingets arbeids- og sosialkomite om styrking av godkjenningsordningen for renhold. Komiteen viser til Fafos evaluering av ordningen i 2016, som viste at dette er et steg i riktig retning, men at det fortsatt er utfordringer i bransjen.

Stortinget ber regjeringen om å utarbeide forskriftsendringene i nær dialog med partene som representerer renholdsbransjen. Det vektlegges at det må gis god informasjon om regelendringene, og opprettes en tilstrekkelig overgangsordning.

Stortinget ber også regjeringen om å
  • vurdere om dagens regler er tilpasset både større og mindre aktører
  • etablere en felles informasjonsportal for renholdsbransjen
  • øke kontrollvirksomheten overfor selgere og kjøpere av renhold for å motvirke svart arbeid

Les hele innstillingen her (Stortinget, 01.06.18) 

Komiteens innstilling tar utgangpunkt i representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Arild Grande og Eigil Knutsen. (Stortinget, 10.04.18)

Relaterte temaer

Relaterte publikasjoner

Relaterte nyheter

(Fafo Østforum / arbeidslivet.no, 25.05.18)
(Fafo Østforum / Stortinget, 12.04.18)

Forrige/neste