(NSF, 26.09.18)

Sjømannsforbundet: Sosial dumping er velferdsamfunnets ugress

Sjømannsforbundet: Sosial dumping er velferdsamfunnets ugress

Norsk Sjømannsforbund (NSF) advarer mot sosial dumping i norske farvann i form av at utenlandske arbeidstakere får vesentlig dårligere lønn og eller arbeidsvilkår enn norske.

De understreker at skip som operer i norske farvann og/eller på norsk sokkel må likebehandles med arbeidsplasser på land. NSF anser det som uholdbart at kravet om arbeidstillatelse for å arbeide på skip ikke håndheves. De oppfordrer norske myndigheter til å prioritere kampen mot sosial dumping og anser regjeringens forslag om en ytterligere liberalisering av regelverket som et stort skritt i gal retning. Les hele saken (NSF, 26.09.18)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forrige/neste