(FriFagbevegelse, 17.08.18)

Ramunas ble hardt skadet i en arbeidsulykke for fem år siden. Nå henlegges saken igjen

Ramunas ble hardt skadet i en arbeidsulykke for fem år siden. Nå henlegges saken igjen

Saken om den skadde, litauiske arbeideren har blitt henlagt og beordret gjenopptatt en rekke ganger. Nå henlegges den nok en gang. I denne saken er det per sommeren 2018 fortsatt ikke bevist forbi enhver rimelig tvil hvem som gav Ramunas Gudas i oppdrag å starte arbeid i heishuset og hvilke HMS-vurderinger som ble gjort eller ikke gjort, skriver Erik Førde hos Oslo statsadvokatembeter om henleggelsen.

 

 

Ramunas-saken har visse likhetstrekk med menneskehandelssaker, understreker Erik Førde. Han mener etterforskning av arbeidsmarkedskriminalitet stiller særlige krav til politi- og påtalemyndighet, deriblant når det gjelder kompetanse på selskapsstruktur og ansvarsforhold mellom entreprenører og innleide selskaper, samt når det gjelder forståelse av hvilken situasjon de utenlandske arbeidstakerne jobber under. Les hele saken (FriFagbevegelse, 17.08.18)

Relaterte nyheter

(FriFagbevegelse, 07.06.18)
(Fri Fagbevegelse, 03.11.16)
(Dagsavisen, 30.09.16)

Forrige/neste