Agenda Magasin, 30.08.21

Podkast: Fafo-forsker Bård Jordfald om de lavtlønnede

Podkast: Fafo-forsker Bård Jordfald om de lavtlønnede

Ulikhet handler ikke bare om de rikeste og deres formuer. Innenfor arbeidslivet oppstår også ulikhet. Arbeidsinnvandrere, allmenngjøring og sosial dumping er et av flere temaer når Fafo-forsker Bård Jordfald i Agenda Magasins nyeste podkast snakker om de som tjener minst i Norge – de lavlønte.

Hvem er de, og hvordan har utviklingen vært for denne gruppen? Hva årsakene til at noen blir hengende etter i lønnsutviklingen kan være?

Lytt på eller last ned podkasten Hvem er de lavtlønnede? (Agenda Magasin, 30.08.21)


Relaterte nyheter

  • Relaterte publikasjoner

    Lønnsfordeling i grønn sektor
    Fafo-notat: Lønnsfordeling i privat sektor. Bygg og Horeca