(Fafo Østforum, 24.08.18)

Nytt Fafo-prosjekt om innleie og midlertidige ansettelser

Nytt Fafo-prosjekt om innleie og midlertidige ansettelser

De siste årene har det blitt reist flere problemstillinger som gjelder adgangen til midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Håndheves reglene for innleie og midlertidige ansettelser godt nok?

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet skal Fafo se på behovet for videre avklaring av hvordan dagens regelverk skal håndheves. Forskerne skal også vurdere hvorvidt mekanismene som finnes er tilstrekkelig tilpasset dagens situasjon. Fafo-forskerne Ann Cecilie Bergene (prosjektleder), Kristin Alsos, Kristine Nergaard, Jørgen Svalund og Beate Sletvold Øistad er tilknyttet prosjektet.

fafo logo

 

Forrige/neste