(Fafo Østforum, 17.10.18)

Nytt Fafo-prosjekt: Hvordan bekjempe menneskehandel i arbeidslivet

Nytt Fafo-prosjekt: Hvordan bekjempe menneskehandel i arbeidslivet

Det kan være vanskelig å avgjøre på hvilken måte arbeidstakere utnyttes, og når det for eksempel er snakk om rein menneskehandel. Fafo skal innhente kunnskap om avgrensninger, omfang og ofres behov for hjelp. Et av prosjektets hovedmål er å bidra til begrepsavklaring av ulike utnyttelsesformer: sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og menneskehandel.

Målet er å sette kommunene bedre istand til å utvikle mer effektive virkemidler. Prosjektet utføres på oppdrag av Oslo kommune ved Byrådsavdeling for Eldre, helse og arbeid og er finansiert gjennom KS Program for storbyrettet forskning. Les mer om prosjektet (fafo.no)

Prosjektet skal gjennomføres av Fafo-forskerne Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård.

abr amo

Forrige/neste