(Fafo Østforum, 17.10.18)

Nytt Fafo-prosjekt: Hvordan bekjempe menneskehandel i arbeidslivet

Det kan være vanskelig å avgjøre på hvilken måte arbeidstakere utnyttes, og når det for eksempel er snakk om rein menneskehandel. Fafo skal innhente kunnskap om avgrensninger, omfang og ofres behov for hjelp. Et av prosjektets hovedmål er å bidra til begrepsavklaring av ulike utnyttelsesformer: sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og menneskehandel.

Målet er å sette kommunene bedre istand til å utvikle mer effektive virkemidler. Prosjektet utføres på oppdrag av Oslo kommune ved Byrådsavdeling for Eldre, helse og arbeid og er finansiert gjennom KS Program for storbyrettet forskning. Les mer om prosjektet (fafo.no)

Prosjektet skal gjennomføres av Fafo-forskerne Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård.

abr amo


Relaterte nyheter


 • Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie