(Fafo Østforum, 09.10.18)

Notat fra Stortingets utredningsseksjon om ELA

I dette notatet fra Stortingets utredningsseksjon redegjøres det for mulige konsekvenser av forslag til forordning om opprettelse av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA).

Utredningsnotatet, som ble offentliggjort 4. oktober, 2018 er gjennomført på oppdrag fra Arbeiderpartiet som den 24. mai 2018 ba om å få utredet følgende spørsmål:

 • I hvilken grad innebærer EU-kommisjonens forslag til nytt arbeidsmarkedsbyrå overnasjonal myndighet, suverenitetsavståelse og avgjørelser som kan
  pålegges Norge ved eventuell uenighet mellom land?
 • I hvilken grad innebærer forslaget inngripen i arbeidslivets parter i Norge sine muligheter til å regulere arbeidsmarkedet?
 • På hvilke måter kan forslaget styrke kamp mot sosial dumping, arbeidsliv skriminalitet og trygdesvindel i Norge?

Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) omtalte rapporten tidligere i høst, og skrev da at rapporten har følgende hovedkonklusjoner:

 • Norge risikerer å måtte avstå suverenitet til EU, men det er for tidlig å konkludere tydelig om dette.
 • Byrået vil være et godt verktøy for å bekjempe grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet.
 • Det er for tidlig å konkludere hvordan byrået vil gripe inn i den norske arbeidslivsmodellen.

Nedenfor er lenke til tidligere saker og debatter om det nye arbeidsmarkedsbyrået.


Relaterte nyheter


 • Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie