NT24, 13.08.20

Norske Skog og Kværner koronatester utenlandske arbeidere

Norske Skog og Kværner koronatester utenlandske arbeidere

Ved Kværner Verdal blir innleide arbeidere fra Polen, testet to ganger den første uka de kommer på jobb – det ble de også da landet var grønt. Ved Norske Skog Skogn gjør de også samme øvelse. Der testes all utenlandsk arbeidskaft.

Forrige/neste