(VG, 11.09.18)

Meninger: – EU sikter mot å bli vår beskytter

Meninger: – EU sikter mot å bli vår beskytter

– Fra å ha vært et fredsprosjekt, til å bli et hovedsakelig økonomisk samarbeid, aner vi nå konturene av «EU som beskytter», skriver Sten Inge Jørgensen, og viser blant annet til at EU slår ned på den usunne konkurransen fra de useriøse "vill vest"-firmaene.

 

– Hele 75 prosent av EU-borgerne ønsker i dag at unionen skal få en felles utenriks- og forsvarspolitikk. Beskytterrollen omfatter også trusler fra den globale kapitalen. Nå ser det også ut til at EU sikter mot rollen som forsvarer av det «klassiske» arbeidslivet, hvor faste heltidsstillinger er normen, skriver Jørgensen. Han nevner vikarbyårådirektivet, utstasjoneringsdirektivet og et nytt arbeidsbyrå som eksempler på EUs tiltak mot useriøse aktører som har tjent penger på å bruke «billig» utenlandsk arbeidskraft. Les hele innlegget (VG, 11.09.18)

 

Forrige/neste