(ABC Nyheter / NTB, 13.03.19)

LO sliter med å nå arbeidstakerne med lavest lønn

LO sliter med å nå arbeidstakerne med lavest lønn

Arbeiderne med lavest lønn har de siste ti årene ikke fått økt sin kjøpekraft. Fafo-forsker Bård Jorfald forteller at de lavest lønte ofte jobber i tjenesteytende del av privatsektor og at andelen utenlandske er økende. Få av de lavest lønte er medlemmer av et fagforbund eller ansatt i en bedrift med tariffavtale. LO har dermed få virkemidler for å fange dem opp i tariffoppgjøret, og er bekymret for at uorganiserte bedrifter kan presse fram en svekking av tariffavtalene.

bjo– Vi vet at mange av de lavest lønte jobber i bransjer der både organisasjonsgrad og tariffavtaledekning er lav, sier Fafo-forsker Brd Jordfald til NTB, og trekker fram flere likhetstrekk i gruppen med lavest lønn:

  • De jobber i tjenesteytende del av privat sektor.
  • Mange av dem er unge, og mange jobber deltid, gjerne innen handel.
  • Det er også en betydelig andel voksne over 30 år, typisk innen hotell og restaurant, bemanningsforetak, i taxi- og transportnæringen, eller frisørbransjen.
  • De er i hovedsak norske, men en økende andel er utenlandske.

Ideelt sett ser LO at økt organisasjonsgrad er «førstelinjeforsvaret» mot økt ulikhet. Et mer organisert arbeidsliv er også et ønske fra arbeidsgiversiden NHO. – Hvis vi mislykkes i å gjøre noe med organiseringsgraden må vi se på allmenngjøring som redskap, sier LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.

Les hele saken (ABC Nyheter / NTB, 13.03.19)

 

Relaterte temaer

Forrige/neste