(FriFagbevegelse, 18.02.19)

Kronikk: Stridstemaene i arbeidslivet blir ikke borte ved utmelding av EØS

Kronikk: Stridstemaene i arbeidslivet blir ikke borte ved utmelding av EØS

Fafo-forsker Jon-Erik Dølvik skriver at andelen sysselsatte i Norge fra EU-land i Øst Europa har vokst kraftig siden EU-utvidelsen 2004. De utgjør nå omtrent 8 % av norske sysselsatte samtidig har sysselsettingen blant nordmenn stagnert.

Tilgangen på billig arbeidskraft og underleverandører har muliggjort en ekspansiv økonomisk politikk uten at inflasjonen har økt tilsvarende. Dølvik mener at det ikke er EU/EØS-reglene, men aktørene i det norske trepartssamarbeidet som er ansvarlig for utviklingen.

Les hele kronikken (FriFagbevegelse, 18.02.19)

Relaterte nyheter

Forrige/neste