(Frischsenteret / dn.no, 17.01.19)

Kronikk: – Innvandringens bakside

– Vi bør forvente at innvandring fra lavinntektsland og Øst-Europa er dårlig for dem fra lav klasse, siden de får økt konkurranse om jobbene, men bra for resten. Innvandring fra høyinntektsland virker motsatt. Og det er akkurat det vi finner, skriver Simen Markussen, forsker ved Frischsenteret, i en kronikk i Dagens Næringsliv.

Han og de to forskerkollegaene Knut Røed og Maria Forthun Hoen har forfattet rapporten «Immigrasjon og sosial mobilitet».

Innvandrernes andel i den voksne befolkningen i Norge økte fra 5 prosent til 18 prosent i perioden 1992-2016. Hovedsaklig er det flyktninger fra utviklingsland og arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa. Frischsenteret har undersøkt hvordan den økte innvandringen har påvirket inntekt, arbeid og sosiale mobilitet for dem som var født i Norge.

Les hele kronikken (Frischsenteret / dn.no, 17.01.19)


Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie