(Bladet Vesterålen, 01.03.19)

Kritisk til at regjeringen sier ja til utvidelse av tjenestedirektivet

Kritisk til at regjeringen sier ja til utvidelse av tjenestedirektivet

Bladet Vesterålen mener at Erna "sminker brura". Bakgrunnen er at regjeringen har sagt ja til utvidelse av tjenestedirektivet. Utvidelsen kan innebære at EU får myndighet til å stoppe vedtak i norske folkevalgte organ på forhånd. For å pynte sannheten kaller regjeringen det «høring».

– Det er to år siden EU-kommisjonen foreslo å utvide meldeplikten i  tjenestedirektivet Tjenestedirektivet som nå kan bli utvidet, var kontroversielt nok – og galt nok – da Norge sluttet seg til i 2009. Utvidelsen innebærer at myndigheter og kommuner må melde fra til EØS-avtalens overvåkningsorgan ESA minst tre måneder i forveien, når man planlegger nye vedtak som kan påvirke den frie flyten av tjenester. I februar sa Norge ja til nyordningen. Det skaper reaksjoner at statsminister Erna Solberg vil overlate mer styring over norsk politikk til EU. Regjeringa har ikke engang sendt forslaget om utvidet meldeplikt til høring i norske kommuner og fylker, påpeker Bladet Vesterålen.

Les hele kommentaren (Bladet Vesterålen, 01.03.19)

Relaterte nyheter

Forrige/neste