(Fafo Østforum 16.01.18)

Fafo-forsker Jon Horgen Friberg med to artikler om arbeidsmigrasjon

Fafo-forsker Jon Horgen Friberg med to artikler om arbeidsmigrasjon

Jon Horgen Friberg har skrevet artikkel sammen med Arnfinn H. Midtbøen, med tittelen "Ethnicity as skill: immigrant employment hierarchies in Norwegian low-wage labour markets". Medforfatter på den andre artikkelen, "Deskilling revisited: Labour migration, neo-Taylorism and the degradation of craft work in the Norwegian construction industry", er Hedda Haakestad.

I artikkelen Ethnicity as skill: immigrant employment hierarchies in Norwegian low-wage labour markets  immigrant employment hierarchies in Norwegian low-wage labour markets  undersøkes det hvordan ulike etniske grupper allokeres inn i bestemte jobber, og hvordan arbeidsgiveres preferanser for ulike innvandrergrupper endres når nye grupper entrer arbeidsmarkedet.

I artikkelen Deskilling revisited: Labour migration, neo-Taylorism and the degradation of craft work in the Norwegian construction industry diskuterer forfatterne hvilke effekter den økte arbeidsinnvandringen har hatt for de store bygg- og anleggsselskapene i Norge.

Horgens CV på fafo.no

Relaterte temaer

Relaterte publikasjoner

Forrige/neste