(Dagbladet, 25.01.19)

– Innvandrere får jobber i Norge, de «tar» dem ikke

– Innvandrere får jobber i Norge, de «tar» dem ikke

– «Innvandrere tar jobbene våre» er en klisjé som har fått vind i seilene, skriver Linn Herland Landro, avdelingsleder JOBB X, Antirasistisk Senter. Hun mener deler av forskningsjournalistikken har sensjonspregede overskrifter og bombastisk ordlyd, og at de ikke skiller mellom arbeidsinnvandrere og flyktninger.

I den nye forskningsrapporten «Immigrasjon og sosial mobilitet» konkluderer forskere fra Frisch-senteret at i stillinger som krever lave kvalifikasjoner, har utenlandsk arbeidskraft kommet inn, og norskfødte arbeidere blitt skjøvet ut. Landro trekker frem en annen forskningsrapport: «Innvandrersysselsetting og konsekvenser for norske arbeidere» (Senter for lønnsdannelse, 2016):

– Rapporten konkluderer i det store og det hele med at det samlede bildet, blant annet overordnet statistikk, indikerer at veksten i innvandrersysselsettingen har gått på bekostning av nettopp norskfødte. Men årsaksforklaringene som blir fremhevet i denne rapporten er annerledes enn i den nye. Arbeidsinnvandrerne i seg selv pekes ikke på som det sentrale problemet, men derimot systemet som fører til det: Utnyttelse er stikkordet, skriver Landro.

Les hele artikkelen (Dagbladet, 25.01.19)

Relaterte publikasjoner

Relaterte nyheter

(Frischsenteret / dn.no, 17.01.19)

Forrige/neste