(Dagbladet, 25.01.19)

– Innvandrere får jobber i Norge, de «tar» dem ikke

– «Innvandrere tar jobbene våre» er en klisjé som har fått vind i seilene, skriver Linn Herland Landro, avdelingsleder JOBB X, Antirasistisk Senter. Hun mener deler av forskningsjournalistikken har sensjonspregede overskrifter og bombastisk ordlyd, og at de ikke skiller mellom arbeidsinnvandrere og flyktninger.

I den nye forskningsrapporten «Immigrasjon og sosial mobilitet» konkluderer forskere fra Frisch-senteret at i stillinger som krever lave kvalifikasjoner, har utenlandsk arbeidskraft kommet inn, og norskfødte arbeidere blitt skjøvet ut. Landro trekker frem en annen forskningsrapport: «Innvandrersysselsetting og konsekvenser for norske arbeidere» (Senter for lønnsdannelse, 2016):

– Rapporten konkluderer i det store og det hele med at det samlede bildet, blant annet overordnet statistikk, indikerer at veksten i innvandrersysselsettingen har gått på bekostning av nettopp norskfødte. Men årsaksforklaringene som blir fremhevet i denne rapporten er annerledes enn i den nye. Arbeidsinnvandrerne i seg selv pekes ikke på som det sentrale problemet, men derimot systemet som fører til det: Utnyttelse er stikkordet, skriver Landro.

Les hele artikkelen (Dagbladet, 25.01.19)


Relaterte nyheter

 • Relaterte publikasjoner


  Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie