(Svalbardposten, 19.06.19)

Innlegg: Å ha rett til en minstelønn

Innlegg: Å ha rett til en minstelønn

Fremveksten av andre og nye næringer i Longyearbyen har munnet ut i at fagbevegelsen observerer en økning i antall saker knyttet til lønn- og arbeidsvilkår. Begreper som minstelønn og arbeidstid er noe enkeltbedrifter og -personer fastsetter, uten at det nødvendigvis harmonerer med det som er vanlig i norsk arbeidsliv forøvrig, skriver Arild Olsen og Elise Strømseng i Svalbard Arbeiderparti.

Relaterte temaer

Forrige/neste