(LO-kontoret i Brussel, 13.04.18)

Fri flyt av folk gjennom Bulgaria

Fri flyt av folk gjennom Bulgaria

Det lekker inn arbeidstakere fra andre land inn i EU gjennom en åpen dør som heter Bulgaria. Bulgarske arbeidsgivere har påstått at det er mangel på arbeidskraft i landet. Og hvis en arbeidsgiver hverken finner en bulgarer eller en annen EU-borger, kan man importere kvalifisert arbeidskraft fra tredjeland. Men de arbeider sjelden i Bulgaria. 84 prosent har funnet seg arbeid i Tyskland hvor disse ikke må følge tysk minstelønn på 7.50 €uro pr. time (70 kroner).

%MCEPASTEBIN%

Forrige/neste