(EL & IT Forbundet, 22.11.18)

Forslaget om EUs arbeidsmarkedsbyrå er for lite konkret

For at EL og IT Forbundet skal støtte opprettelsen av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA) må det være klart at byrået ikke kan foreslå tiltak som svekker partene i arbeidslivet sin autonomi eller undergraver det nasjonale handlingsrommet knyttet til utforming, kontroll og håndheving av lover og tariffavtaler på nasjonalt nivå. Det er svært viktig at norske myndigheter nøye følger utviklingen av ordning for tvisteløsning gjennom byrået, mener forbundet.


Relaterte publikasjoner

Relaterte seminarer

Europeisk arbeidsmarkedsbyrå – hjelp eller overprøving?

Relaterte nyheter


 • Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie