(arbeidslivet.no, 26.10.16)

Fakta om allmenngjøring: Tarifflønn til alle

Fakta om allmenngjøring: Tarifflønn til alle

Norge har i utgangspunktet ingen minstelønn. Allmenngjøring er et unntak fra denne hovedregelen. Minstelønn kan nemlig innføres i deler av arbeidslivet hvor konkurransevridning og sosial dumping brer om seg. Første halvår 2015 ble hele tre områder vedtatt allmenngjort – blant annet elektrofagene (unntatt offshore).

Relaterte temaer

Forrige/neste