(Fafo Østforum / Fafo, 23.05.19)

Fafokonferansen 2019 er over – takk for denne gang!

På årets Fafokonferanse 15. mai – som også markerte markerte at det er 15 år siden EUs østutvidelse – så Fafo-forskere tilbake på årene med rekordhøy arbeidsinnvandring. Hvordan har årene etter utvidelsen av EU og EØS preget norsk arbeidsliv og fagbevegelse? Press på lønns- og arbeidsvilkår og svekkelse av fagbevegelsen er to sentrale områder.

1. mai 2004 ble EU utvidet med åtte østeuropeiske land, og i 2007 kom Bulgaria og Romania med. Det siste tilskuddet er Kroatia, fra 2013. Et åpent arbeids- og tjenestemarked i EU og EØS har de siste 15 årene ført til den største innvandringsbølgen til Norge noen sinne. De viktigste avsenderlandene til Norge er Polen og Litauen. Fafo Østforum har fulgt utviklingen tett i alle disse årene.

I en befolkningsundersøkelse som ble utført på oppdrag fra Fafo i begynnelsen av mai sier halvparten seg helt eller enig i påstanden om at «arbeidsinnvandring fra Øst-Europa presser norsk lønnsnivå nedover».

Les hele kronikken: 15 år siden EU-utvidelsen: Slik forandret det norsk arbeidsliv (FriFagbevegelse, 15.05.19)

15 år etter EU-utvidelsen i 2004 dreier mye av diskusjonen seg om fortrengning av norsk arbeidskraft og dårlige vilkår for østeuropeiske arbeidstakere. I sesjonen Den grenseløse jobben presenterte forskere statistikk og arbeidsinnvandrere fortalte om sine erfaringer fra norsk arbeidsliv.

Se også: Presentasjoner og konferanseprogram

 


Relaterte nyheter

Fafo Østforum 2021–2023

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie