(Fafo Østforum, 07.03.19)

Se i opptak: Seminar om grenseløs transport

Se i opptak: Seminar om grenseløs transport

– Viktigere å skille mellom de seriøse og de useriøse transportselskapene, enn mellom de norske og de utenlandske, sa en av deltakerne på dagens Fafo Østforums seminar. 

trucks europe

Internasjonal transport skaper press på norske lønns- og arbeidsvilkår. Nye europeiske reguleringer av transportsektoren er på vei. Disse utfordringene var tema på dette seminaret.  Og så fikk vi høre om en raseteplassundersøkelse blant bulgarske og rumenske sjåfører i Norge.

Se opptak av seminaret på Fafo-tv

Last ned presentasjonene på seminarets nettside

Relaterte nyheter

Forrige/neste