(NTF, 01.11.18)

European Transport Workers' Federation (ETF) krever tiltak mot sosial dumping

European Transport Workers' Federation (ETF) krever tiltak mot sosial dumping

Organiserte transportarbeidere fra hele Europa formulerte nylig en erklæring som krever politikk som skal hindre sosial dumping og utnyttelse av millioner av transportarbeidere på europeiske veier.

– Rapporter viser stadig flere tilfeller av misbruk av arbeidstaker og sosial dumping i veitransportsektoren. Vi trenger raske forbedringer for millioner av profesjonelle sjåførene som flytter passasjerer og frakt over hele Europa, sier Dag-Einar Sivertsen, som representerte Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) på møtet i ETF. Les helse saken (NTF, 01.11.18)

Se også: ETF Vienna Declaration for fair Mobility Packahe

Relaterte temaer

Forrige/neste