(lastebil.no, 03.02.19)

Dette sier forskningen om ulykkesrisiko for utenlandske godsbiler

Dette sier forskningen om ulykkesrisiko for utenlandske godsbiler

Transportøkonomisk institutt gikk nylig ut med en påminner: Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å bli involvert i eneulykker sammenliknet med norske tunge godsbiler.

Manglende erfaring og kompetanse når det gjelder å kjøre på norske veger, samt takle norsk vinterføre, synes å være viktige årsaksfaktorer.

Rapporten foreslår særlig seks tiltak som synes å være viktige for å øke transportsikkerheten til utenlandske aktører i Norge:

Øke kontrollene av tunge kjøretøy
Utdanning/informasjon om vinterkjøring og norske vegforhold rettet mot utenlandske sjåfører
Avklare (og øke) transportkjøperes ansvar
Mer myndighet til Statens vegvesen
Endre sanksjoneringsmulighetene fra anmeldelser til bøter og
Økt samarbeid mellom nasjonale myndigheter

Les hele saken (lastebil.no, 03.02.19)

Les om, og last ned, rapporten (Transportøkonomisk institutt)

  • Relaterte temaer

    Relaterte nyheter

    Forrige/neste