(FriFagbevegelse, 07.02.19)

Kronikk: – Arbeidsmarkedskriminaliteten øker og blir stadig mer profesjonalisert

Kronikk: – Arbeidsmarkedskriminaliteten øker og blir stadig mer profesjonalisert

– Etter globaliseringen i kjølvannet av EU-utvidelsen i 2004 og 2007 fremstår tilsynet og kontroll av arbeidsmarkedet som stadig mindre egnet for å stoppe arbeidslivskriminaliteten, skriver Fagforbundets leder Mette Nord. Hun mener Arbeidstilsynet presses mot å velge de enkle tilsynene og at de i likhet med politiet strupes av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

Relaterte temaer

Forrige/neste