(MEF, 25.05.18)

Akrimsentrene mangler kontaktinfo

Akrimsentrene mangler kontaktinfo

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har undersøkt tilgjengeligheten til akrimsentrene. Å komme med tips og varsler til disse sentrene, der det sitter personer fra Politiet, Skatteetaten, NAV og Arbeidstilsynet, er ikke så enkel som en kunne ønske. – Folk må kunne ha et telefonnummer de kan ringe når de blir vitne til arbeidslivskriminalitet, sier Julie Brodtkorb, adm.dir i MEF.

Relaterte temaer

Forrige/neste