Tiltak mot akrim: Ullensaker kommune innfører samtykkeplikt

(Ullensaker kommune, 26.03.18)

Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK) gjennomfører anbudskonkurranser med ulike leverandører for kommunene på Øvre Romerike. For å sikre at Ullensaker kommune ikke benytter useriøse som tredjeparts leverandører, innføres nå både samtykkeplikt. I den nye ordningen må aktørene samtykke til at informasjonsdelingen kan gjennomføres ved kontraktsignering. Det er et krav for å få delta i anbudsrunder. 

Debatt: Telemarksmodellen

(Oppland Arbeidsblad, 26.03.18)

Bransjen ved Fellesforbundet Byggenæringens Landsforbund, KS og DIFI framforhandlet et sett av seriøsitetskrav (Seriøsitetskravene) for å bekjempe sosial dumping. I Seriøsitetskravene er det angitt maksimalt to ledd under hovedentreprenøren. Telemarksmodellens krav om maksimalt et ledd under hovedentreprenør, er ikke gjennomførbart, og er dessuten uten effekt på kampen mot sosial dumping, skriver Helge J. Nakken, styreleder i EBA Hedmark og Oppland og adm.dir. i Backe Oppland AS.

Debatt: Arbeidsinnvandring for velstand

(Nationen, 27.03.18)

– Unge Venstre har enkeltmenneskets frihet som et grunnleggende politisk mål. Vi verdsetter fri arbeidsinnvandring, som innen EØS-området, svært høyt, skriver Gard Løken Frøvoll, i Unge Venstres internasjonale utvalg. Han skriver videre at Norge trenger arbeidskraft i møte med eldrebølgen, og at arbeidsinnvandring bidrar til utvikling i fattigere land.


Uro rundt universitetsstatus-fest – dugnad eller sosial dumping?

(NRK Vestfold, 28.03.18)

Den planlagte festen Høgskolen i Sørøst-Norge skal ha på Oslofjord Convention Center for å feire universitetsstatus møter protester fra høgskoleansatte som mener det drives sosial dumping på stedet. Brunstad Christian Church (BCC) mener påstanden er drøy og sier dugnadsdeltagelse er frivillig.

Se også: BCC svarer på påstandene som sosial dumping og negativ sosial kontroll (Khrono, 27.03.18)

Vedum vil ha EØS-nei til arbeidsmarkedsdirektiv

(Klassekampen, 26.03.18)

EU-kommisjonen lanserte for to uker siden en splitter ny plan om et eget arbeidsmarkedsbyrå som skal stå klart allerede neste år. Både Sverige og Danmark reagerer. Her i Norge mener Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum at forslaget om et arbeidsmarkedsdirektiv må bli møtt med Norges første veto i EØS.

Den danske regjeringen advarer: Det blir vanskeligere å tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft

(Økonomi- og Indenrigsministeriet, 24.03.18)

Økonomi- og Indenrigsministeriet har undersøkt omfanget av utenlandsk arbeidskraft i Danmark og andre europeiske land, og fremtidige utfordringer. Den nye rapporten "Udenlandsk arbejdskraft i Danmark og andre lande" viser at blan annet at andre land er bedre til internasjonal rekruttering enn Danmark. Jobbmuligheterne er forbedret i Polen og andre østeuropeiske land. Det kan bety at arbeidskraften i disse landene i høyere grad blir
hjemme/flytter hjem igjen.

Ambassadører: – Østeuropeere kom hjem!

(Ugebrevet A4, 27.03.18)

Østeuropeere i Danmark oppfordres til å reise hjem. – Det er jobb og gode muligheter hjemme, forteller ambassadørere fra Bulgaria, Litauen og Romania. Følger østeuropeerne oppfordringen, vil det mangle hender i Danmark til å bygge huse, passe griser og gjøre rent. Kampen om arbeidskraft i EU blir hardere, advarer den danske regjeringen.

Kjendisadvokat med radioshow mot sosial dumping

(Utrop, 23.03.18)

Norsk-bolivianske Carl Urquieta Bore har de siste fredagene vært med i en programserie som sendes fredager på Radio Latin-Amerika. I løpet av denne måneden har han snakket om sosial dumping og manglende arbeidstakerrettigheter. Alle programmene blir lagt opp som podcast på radioens hjemmeside.

Mer deling av informasjon for å bekjempe økonomisk kriminalitet

(Regjeringen.no, 23.03.18)

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i reglene for Skatteetatens og Tolletatens informasjonsbehandling. Det foreslås blant annnet at Skatteetaten og Tolleetaten i større grad enn i dag skal få adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger med andre offentlige myndigheter, for eksempel for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Kommentar: Nytt verktøy i jakten på useriøse til bruk for mindre kommuner

(Anbud 365, 23.03.18)

Enten man ser det fra «like konkurransevilkår»-vinkelen eller fra etikk/samfunnsansvarsvinkel er de useriøse leverandørene/entreprenørene i offentlige kontrakter et attraktivt jaktbytte. De store oppdragsgiverne er godt i gang og i de store kommunene er det organisert spesielle «jaktlag» for å få has på uvesenet. Men det er fortsatt mange «hull», der risikoen for å bli avslørt er mye mindre enn fristelsen til å satse. På Øvre Romerike har man lansert et verktøy som kan gjøre «hullene» færre og mindre.

Se også: Satser på kontraktsoppfølging ute på arbeidsstedet for å avdekke risikofaktorer (Anbud 365, 21.03.18)

Total items found: 81