Kan bli en historisk streng straff for arbeidslivskriminalitet

(FriFagbevegelse, 21.02.18)

Kilpimaa, som nå har byttet navn, ble dømt til norgeshistoriens strengeste dom for fiktiv fakturering i tingretten.Nå går saken for Eidsivating lagmannsrett på Hamar.   er tiltalt for massiv skatteunndragelse. I tingretten ble han dømt for å ha unndratt 46 millioner kroner fra beskatning ved hjelp av det systemet som kalles fiktiv fakturering.

Lavere arbeidsinnvandring

(NRK Sogn og Fjordane, 20.02.18)

Arbeidsinnvandringa til Norge har bremsa opp, og i 2016 reiste rekordmange polske arbeidarar heim. Mange fleire vil gjere det same, til NAV og NHO si store bekymring. Vi må tilbake til 2006 for å finne lågare netto innvandring til Norge enn vi hadde i fjor.

Utenlandske sjåfører bekymret for egen sikkerhet

Norsk lastebileierforbund, 20.02.18

Stadig flere sjåfører av utenlandske vogntog melder seg selv til Statens vegvesen og ber om mangellapp slik at eierne pålegges å utbedre feilene, melder NRK. - Dette burde være en vekker for transportkjøperne, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

60 dager betinget for arbeidslivskriminalitet

(Fædrelandsvennen, 20.02.2018)

I ett år hadde håndverksfirmaet 25 underbetalte, utenlandske arbeidere i jobb. Da Arbeidstilsynet dukket opp, ble forfalskede lønnsslipper lagt fram. Dommen fra Kristiansand tingrett er på 60 dagers betinget fengsel plus en bot på 15 000 kroner.

Advokatar foreslår boikott som verkemiddel mot sosial dumping

(FriFagbevegelse, 19.02.18)

Boikott bør skje i samarbeid mellom arbeidsgivar- og arbeidstakarsida, meiner advokatar. NHO er positiv til forslaget. I ein nyleg publisert artikkel lanserer advokatane tiltak for å kjempe mot ulovleg sosial dumping.

Les artikkelen

Utvist etter misbruk av gartnerordning

(Radio Haugaland, 17.02.18)

Åtte østeuropeere er utvist etter misbruk av praktikantordningen. Det er særlig gartnerier i Rogaland som ifølge politiet har misbrukt ordningen. Ordningen gjør at gartnerier i Norge kan sysselsette ufaglærte praktikanter fra land utenfor EØS-området, eksempelvis Ukraina og Hviterrussland, til kraftig redusert lønn.

Skal bekjempe useriøse og trafikkfarlige aktører

(Bobilverden.no, 17.02.18)

Statens vegvesen i Nord-Norge intensiverer arbeidet mot useriøse aktører som truer trafikksikkerheten, rettferdige konkurransevilkår og det seriøse arbeidslivet. Det blir fortsatt fokus på tungbiler og kontroll av vinterutrustning – til glede for alle trafikanter.

Følgde ikkje reglane om kviletid

(Sogn avis, 17.02.18)

Under ein kontroll på Håbakken laurdag var ein førar frå Litauen ein av dei som kan venta seg oppgjer med styresmaktene. Vegvesenet fann at føraren ikkje følgd bestemmelsane om køyre- og kviletid, og han vart meldt for grove brot på desse. Eit litauisk firma blir også meld for ulovleg kabotasjekøyring.

Leder: Ulovlig sjåførlønn

(Haugesunds avis, 18.02.18)

Arbeidstilsynet melder at nær tre av fire utenlandske sjåfører på innenlands transport i Norge, er underbetalt. At slike forhold medfører konkurransevridning, er åpenbart. Taperne blir transportfirmaer som driver seriøst. Og ikke minst skaper det en ny underklasse som jobber på luselønn for at vi skal få billigere transport, skriver Haugesunds avis på lederplass.

Skal undersøke vilkår for rumenske og bulgarske sjåfører

(Fafo, 19.02.18)

Mona Bråten ved Fafo skal i samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI) kartlegge levekår og lønns- og arbeidsforhold blant rumenske og bulgarske lastebilsjåfører i Norge. TØI har prosjektledelsen.

Total items found: 92