Ny forskning om arbeidsgiverenes syn på ulike etniske grupper

(Fafo Østforum / Arbeidsnytt, 26.02.18)

Nordmenn er bortskjemt, svensker er flinke, afrikanere håpløse og polakker jobber som hester. Eller rettere sagt, de gjorde det, før polakkene ble for husvarme og erstattet med friskt blod i form av litauere. En ny forskningsartikkel av Jon Horgen Friberg (Fafo) og Arnfinn H. Midtbøen (ISF) avslører norske arbeidsgiveres stereotypier.

8 av 10 transportkjøpere bryter påseplikten

(NLF, 26.02.18)

Etter mer enn hundre tilsyn ved informasjons- og påseplikt hos norske fraktbestillere og hovedleverandører er resultatet nedslående. De aller fleste verken kontrollerer eller informerer om lønns- og arbeidsvilkår hos utenlandske sjåfører i Norge. Hele 7 av 10 får ifølge Arbeidstilsynet verken den lønnen eller diettgodtgjørelsen de har krav på etter norsk allmenngjøringslov.

Mot innspurt i viktig innleiedebatt

(bygg.no, 25.02.18)

15. mars blir en viktig dato for byggenæringen. Da skal Stortinget debattere regelverket rundt bruken av innleie fra bemanningsfirmaer i Norge.
Per Olaf Lundteigen (Sp), saksordfører for behandlingen av denne saken i Arbeids- og sosialkomiteen, har vært i tett dialog med både Fellesforbundet og BNL rundt utformingen av et nytt forslag til lovendringer rundt bruken av innleie, og håper nå på støtte fra opposisjonspartiene i komiteen rundt forslaget, skriver Arve Brekkhus.

43 245 flere tunge kjøretøy over Svinesund i fjor

(Lastebil.no, 23.02.18)

I 2017 ble det registrert 959 950 tunge kjøretøy gjennom Statens vegvesens tellepunkt ved Svinesund bru. Det er mer enn hundre flere i døgnet enn i 2016. Tallene bekrefter funnene fra NLFs telleaksjon sommeren 2017, som viste en klar tendens til økning i trafikken av utenlandske vogntog over Norges største grenseovergang.

Ikke billigst - får likevel jobbene

(Byggfakta, 23.02.18)

I Regnbuen Malermesterbedrift mener sjefen det er så mye kompetanse at de kan levere alt kundene ønsker. Her sendes også polske arbeidere på norskkurs.- Et av våre kriterier er at de skal lære seg norsk, og det krever også flere av våre kunder at våre ansatte skal beherske. En gang i uken møtes 5-10 ansatte på kontoret. Mange har hatt stor fremgang, sier daglig leder Geir Kristiansen.

Bodø kommune viser vei i arbeid mot sosial dumping

(Bodøposten.no, 23.02.18)

Bodø kommunes nye rådhus begynner sakte men sikkert å ta form og kommunen har fokus på å bekjempe arbeidslivskriminalitet under byggeprosessen. – Bodø kommune er her et eksempel til etterfølgelse og vil vise vei for resten av Kommune-Norge, sier Arild Grande (Ap) fra arbeids- og sosialkomiteen.

Transportarbeiderforbundet vil bøtelegge transportkjøperne ved sosial dumping

(FriFagbevegelse, 22.02.18)

Tre av fire utenlandske sjåfører har ulovlig lav lønn. Nå bør de som kjøper transporttjenestene få svi økonomisk, mener Transportarbeiderforbundet.

Foreslår smilefjesordning for å stoppe arbeidskriminalitet

(FriFagbevegelse, 22.02.18)

Leder av A-krimsenteret i Oslo, Bjørn Marhaug, vil ha full offentlighet om næringsopplysninger for å stoppe kriminalitet i arbeidslivet.

EU-avgjørelse kan løse et stort problem i tariffoppgjøret

(FriFagbevegelse, 22.02.18)

Til neste uke er det innspurt i forhandlingene om EU-direktivet som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår for reisearbeidere. Dette kan føre til at Eftas overvåkingsorgan, ESA, må trekke saken mot Norge. Partene har sagt seg villige til å forhandle fram alternative formuleringer til reise-, kost- og losjibestemmelser i forbindelse med årets tariffoppgjør.

Konfronterer arbeidsministeren med sosial dumping i Bring

(lastebil.no, 22.02.18)

I et skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialministeren krever Siv Henriette Jacobsen (A) svar på hva slags særskilt ansvar Posten og Bring har for å motvirke sosial dumping i transportsektoren.

Se også: Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til arbeids- og sosialministeren (Stortinget, 26.02.18

Total items found: 92