– Østeuropeere i bygg og anlegg tvinges til å bli næringsdrivende

(Utrop.no, 26.02.18)

Stadig flere gründere har innvandrerbakgrunn, kunne Statistisk sentralbyrå melde i høst. Men det er tvang snarere enn entreprenørskap som får innvandrere til å starte egen virksomhet, mener LO-rågiver Jonas Bals. Årsaken er at østeuropeiske bygningsarbeidere ikke får tilbud om ansettelse, men tvinges til å etablere seg som selvstendig næringsdrivende, ifølge Bals.

YS: – Kontrolletatene må få mer ressurser

(YS, 26.02.18)

YS-leder Jorunn Berland deltok på toppmøtet om arbeidslivkriminalitet. Hun etterlyser mer ressurser i kontrolletatene, og påpeker at taushetsplikt hindrer deling av informasjon om kriminelle.

Spekter: – Tverretatlig innsats mot akrim bør forsterkes ytterligere

(Spekter, 26.02.18)

Spekter har lenge tatt til orde for at innsatsen mot arbeidslivskriminalitet må bli mer målrettet, organisert og tverretatlig. Det har den også blitt, blant annet ved opprettelsen av Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter. – Denne innsatsen bør forsterkes ytterligere, understreket Spekter-leder Anne-Kari Bratten da hun deltok på toppmøtet om arbeidslivskriminalitet.

– Økt prioritering mot arbeidslivskriminalitet er nødvendig

(NHO, 27.02.18)

NHO støtter Riksadvokaten som varslet at tiltak mot alvorlig økonomisk kriminalitet vil settes høyere på politiets prioriteringsliste. – Jeg imøteser denne prioriteringen med stor interesse. NHO har sett at noe av utfordringene knyttet til bekjempelse av arbeidslivskriminalitet nettopp har vært prioriteringer i politiet, sa Kristin Skogen Lund da hun deltok på Regjeringens toppmøte om arbeidslivskriminalitet.

LO vil ha tiltak mot sosial dumping

(LO, 26.02.18)

– Det er på tide at vi igjen begynner å se arbeidslivskriminalitet i sammenheng med sosial dumping av lønns- og arbeidsforhold, sa LO-sekretær Trude Tinnlund i Toppmøte mot arbeidslivskriminalitet. I regjeringserklæringen fra Jeløya er ikke sosial dumping nevnt én eneste gang. Nettopp det bekymrer LO.

LO krever bedre pensjon, kamp mot sosial dumping og økt kjøpekraft til alle

(Siste.no / ANB, 27.02.18)

– Allmenngjøring er vårt viktigste redskap mot sosial dumping. Etter dette hovedoppgjøret skal det ikke lenger være mulig å omgå allmenngjøring av bestemmelsene om reise, kost og losji, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen da LOs representantskap var samlet for å vedta kravene til vårens hovedoppgjør.

Regjeringen ser på tiltak for færre innleide arbeidere

(bygg.no, 26.02.18)

Regjeringen vil ikke forby innleie av arbeidskraft, men vurderer tiltak for å få ned andelen innleide arbeidere, særlig i Oslo. Det varsler statsminister Erna Solberg (H) etter et såkalt toppmøte om kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

– Departementet vil utestenge partene fra seriøsitetsarbeid

(bygg.no, 26.02.18)

Byggenæringens landsforening (BNL) og Fellesforbundet reagerer sterkt på at Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser liten vilje til å høre på deres innspill i seriøsitetsarbeidet i byggenæringen. – Jeg trodde vi hadde en felles kamp mot de useriøse, men nå kjører regjeringen en kamp uten at partene i næringslivet er involvert i prosessen, sier Jon Sandnes, adm.dir i BNL.

Regjeringen varsler nye tiltak mot akrim

(VG, 26.02.18)

I syv byer er det etablert sentre som arbeider mot arbeidslivskriminalitet, og erfaringer fra sentrene ble i dag presentert på et toppmøte mellom regjeringen og partene i arbeidslivet. Arbeidsminister Anniken Hauglie varsler nye tiltak, deriblant at NAV kan fratas taushetsplikt overfor andre etater som etterforsker arbeidskriminalitet, samt forbud mot kontatutbetaling av lønn.

Se også: Hardere lut mot kriminelle i arbeidslivet (NHO Servce og Handel, 26.02.18)

Tillitsvalgte reagerer på Bravida-sjefens ja til innleie

(FriFagbevegelse, 26.02.18)

Bravida-sjef Tore Bakke mener innleie er helt nødvendig for å kunne ta på seg store prosjekter i Norge. - Våre lønns- og arbeidsvilkår trues ved bruk av innleie fra bemanningsselskaper, mener konsernutvalget i Bravida. De tillitsvalgte sier de kan være med på å drøfte innleie, men at dette må være fra seriøse produksjonsbedrifter og ikke fra bemanningsselskap.

Total items found: 92