Stortinget, 31.08.20

– Vil regjeringen forsvare norske tiltak mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping ovenfor ESA, som for eksempel kriterier i Oslomodellen og Skiensmodellen? spør stortingsrepresentant Solfrid Lerbekk (SV).

NRK Oslo og Viken, 31.08.20

Alpinanleggene frykter konkurser hvis de utenlandske skituristene uteblir. I Trysil kommer 80 prosent av omsetningen fra utlendinger, mens i Hemsedal er tallet 50 prosent. Et annet problem kan bli mangelen på arbeidskraft. Uten sesongarbeidere fra utlandet stopper mange av anleggene nærmest opp. Flere har allerede søkt etter arbeidskraft, men de aner ikke hvor mange de kan ta inn.

Norsk Landbruk, 31.08.20

 – Hvorfor jobber det ikke flere nordmenn i jordbæråkeren, hvorfor må vi importere plukkere fra en halv verden unna og hvorfor tjener ikke jordbærplukkere bedre? Tre spørsmål som har versert i media i sommer, og som ikke hovedstadsmediene helt har klart å svare på, skriver Øystein Heggdal, journalist i Norsk Landbruk.

bygg.no, 30.08.20

–  Hvert eneste år brukes det milliarder av kroner innen kjøp av svarte tjenester innen det private markedet i Norge. Dette taper samfunnet store summer på, useriøse virksomheter får bygge seg opp og forbrukerne kan komme i en vanskelig klemme. Nå går Skatteetaten nye veier for å prøve å veilede og advare forbrukerne.

bygg.no, 28.08.20

Leif Vagle har tidligere vært leder for avsnittet for organisert kriminalitet i Agder politidistrikt. Nå skal han jobbe med å bekjempe arbeidslivskriminalitet gjennom prosjektet Fair Play Agder. – Innholdet i jobben blir å bidra til å skape en holdning i samfunnet om at alle er tjent med en hvit økonomi og et seriøst arbeidsliv, understreker Vagle.

NHO Logistikk og Transport, 28.08.20

Nye EU-regler for veitransport ble vedtatt i juli 2020. For at EU-regelverk skal kunne implementeres i Norge må det først tas inn i EØS-avtalen, og deretter kan norske myndigheter starte sitt regelverksarbeid. Endringene i kjøre- og hviletid og retur av sjåfører trer trolig i kraft i august 2021. De nye reglene om utstasjonering og endringene i kabotasjereglene gjelder ikke i EU, og dermed også EØS, før februar 2022.

Samferdselsdepartementet, 27.08.20

Reglene om kabotasje og markedsadgang, kjøre- og hviletid og sosiale forhold for sjåfører, og utsending av sjåfører for å ta transportoppdrag i et annet land enn der de hører hjemme, ble vedtatt i EU 15. juli 2020. De nye reglene skal sikre bedre arbeidsforhold for sjåførene og fremme mer rettferdig konkurranse i veitransportnæringen.

IMDi, 20.08.20

Da Norge stengte ned 12. mars måtte også Caritas ressurssenter for innvandrere lukke sine dører i Oslo. Mange av Caritas’ brukere, særlig arbeidsinnvandrere, snakker lite eller ingen norsk. Kun få dager etter nedstengningen etablerte Caritas Norge en digital veiledningstjeneste bemannet med veiledere som snakker en rekke språk. Under pandemien har det vært mange spørsmål knyttet til permitteringsregelverk, dagpengesøknader og hjemreise/retur til Norge.

Norsk Sjømannsforbund, 27.08.20

 – Hurtigrutens skip MS Fridtjof Nansen, som er registrert i NIS, er planlagt brukt som hotell i forbindelse med en filminnspilling på Vestlandet. Vi er kjent med at det planlegges å bemanne fartøyet med et betydelig antall billig utenlandsk arbeidskraft fra tredjeland til langt under norske vilkår. Dette er regulær sosial dumping i norske havner, skriver Sjømannsforbundet i et varsel til Sjøfartsdirektoratet.

anskaffelser.no, 27.08.20

– Nettverksbygging lar seg ikke realisere med en digital konferanse, og er årets anskaffelseskonferanse er derfor avlyst. Avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Digitaliseringsdirektoratet sier at anskaffelsesavdelingen samtidig vil satse på flere fagspesifikke webinarer.

Total items found: 70

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie