Stordalen tilbyr gratis advokathjelp til utvisnings-truede medarbeidere

(Advokatbladet, 31.01.18)

Choice hotels har opprettet en egen hjelpefunksjon som skal gi juridisk bistand til hotell-ansatte som står i fare for å bli utvist fra landet. Behovet for juridisk bistand innenfor migrasjon har, ifølge hotellkjeden, økt den siste tiden.

Arbeidstilsynet er maktesløse mot ulovlig innleie

(FriFagbevegelse, 31.01.18)

EL og IT Forbundet mener 90 prosent av elektrikerne på Storo er ulovlig innleid. Imens står Arbeidstilsynet på utsiden av gjerdet og har ingen hjemmel for å gripe inn. Tilsynet peker på at det er de innleide arbeidstakerne som selv må reise et eventuelt søksmål om ulovlig innleie.

Nepalesere arbejder for 12.200 kroner om måneden

(Ugebladet A4, 30.01.18)

Nytilkomne nepalesere arbejder i Danmark for i gennemsnit kun 12.200 kroner om måneden. Og bulgarere arbejder for en månedsløn på 14.700 kroner. Det viser de officielle tal i ny opgørelse. De lave tal er tegn på fusk og sort arbejde, mener 3F og Malerforbundet. Nepaleser beretter om 'penge under bordet'.

– Vi frykter flere arbeidsulykker og økt utstøting fra arbeidslivet

(ABC nyheter/Dagavisen, 31.01.18)

Arbeidstilsynet er blitt pålagt å satse tungt på å slå ned på arbeidslivskriminalitet, og skal bruke opp mot 30 prosent av sine ressurser på dette i år.– Selvfølgelig er det viktig å prioritere A-krim, men Arbeidstilsynet er allerede under hardt press på grunn av tidligere kutt. Når vi må prioritere A-krim uten å få økte ressurser, må vi derfor nedprioritere noe annet, sier Bengt Eriksson, leder av Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Arbeidstilsynet.

Polskkurs for norsk direktør og HMS-drilling for polske ansatte

(Fremtidens Byggenæring, 31.01.18)

Arctic Building & Construction satser stort på polsk arbeidskraft når de trapper opp sin satsing på det nordiske markedet. - Vi er veldig bevisst på vårt arbeidsgiveransvar, sier adm.dir Ragnar Reitan. En av utfordringene med utenlandsk arbeidskraft er språket, og Reitan skal til Warzawa på polsk-kurs. For å forberede de polske arbeiderne på arbeidslivet i Norge, gis det 40 timers grunnopplæring før de kommer til Norge.

Om knapphet på relevant arbeidskraft i Danmark

(Klassekampen, 31.01.18)

- I Danmark, som i mange andre land, hevder arbeidsgiverne at de må bruke billige  utenlandske arbeidere fordi det er mangel på relevant arbeidskraft. Forbundsleder Per Christensen i det største fagforbundet, 3F, mener dette er en agitasjon overfor myndigheter og politikere for å lempe på reglene for import av billig arbeidskraft, skriver Brynjulf Braanen i denne lederen.

Debatt: - Svart arbeid raner fellesskapet

(Oppland Arbeiderblad, 31.01.18)

NHO lanserte nylig seks tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Et av tiltakene er "Handlingsplan mot svart arbeid i forbrukermarkedet." - Som forbrukere kan vi ha vår egen lille sjekkliste når vi kjøper varer og tjenester: Er dette tilbudet for godt til å være sant? Har firmaet organisasjonsnummer? Dette kan du sjekke enkelt på nettet. Krever firmaet kontant betaling? Da bør alarmbjellene ringe, skriver Roald Gulbrandsen, skriver regiondirektør i NHO.

Debatt: - Samferdselsminister på glatte veier

(Oppland Arbeiderblad, 30.01.18)

- Vi ser at det i alt for stor grad lønner seg å kjøpe transporttjenester av transportører som ikke følger norsk lov. Situasjonen med økende innslag av kriminalitet og sosial dumping i transportsektoren er svært alvorlig, både når det gjelder arbeidsvilkårene for sjåførene, konkurransevilkårene for seriøse bedrifter, og for trafikksikkerheten på våre veger. Alle ser at dette et økende problem, men lite blir gjort fra regjeringens side, skriver Sverre Myrli, stortingsrepresentant (Ap).

Sosial dumping dokumentert

(YTF, 30.01.18)

Yrkestrafikkforbundet (YTF) gjennomførte i sommer en grenseundersøkelse etter at det ble innført allmenngjøring av lønn i godsbransjen. Analysene av undersøkelsen viser at det fortsatt finner sted en omfattende sosial dumping blant utenlandske sjåfører.

Se også: Lønnsundersøkelse på grensen (YTF, 28.06.17)

Transportalternativ til utenlandsk konkurranse

(MTlogistikk, 30.01.18)

Sosial dumping, ulovlig kabotasje og uverdige sjåførvilkår har skapt store forskjeller i vilkårene for de norske transportørene. To norske transportaktører var lei av å bli utkonkurrert av utenlandske selskaper og etablerte det norske alternativet, RingSands Transport.

Total items found: 104