Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om styrket håndheving av innleie- og likebehandlingsregl

(Arbeids- og sosialdepartementet, 06.06.19)

Med virkning fra 1. januar 2019 ble vilkårene for innleie strammet inn. Gjeldende håndhevingsregime innebærer at det er innleid arbeidstaker som må ta initiativ til og sørge for håndheving av innleiereglene, eventueltvia domstolene. Arbeids- og sosialdepartementet mener at utviklingen på området tilsier et behov for å styrke håndhevingen av innleiereglene, og foreslår derfor endringer i arbeidsmiljøloven.

Vi kan få norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann

(LO, 27.06.19)

Arbeidstakersiden har i mange år kjempet for å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann for utenlandske skip. Utredning bestilt av LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund viser at Norge har jurisdiksjon til å stille et slikt krav.

50 år med pakistansk arbeidsinnvandring

(Groruddalen, 27.06.19)

For 50 år siden kom den første arbeidsinnvandreren fra Pakistan til Norge. Nå var tiden inne for å hedre de som tok de første stegene inn i en ny og ukjent verden. – Dere som startet reisen for 50 år siden er pionerene i utviklingen av det mangfoldet Oslo har i dag, påpekte Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

Historisk milepæl eller et steg i riktig retning?

(Dagsavisen Demokraten, 27.06.19)

–Avtalen mellom NHO og bransjeforeningen stopper nok ikke de useriøse aktørene. Nå er det opp til bemanningsbransjen å vise at de er seriøse og følge anbefalingene i avtalen. Ellers vil nok flere støtte forslaget til Bjørnar Moxnes om å forby bemanningsbedrifter i bygg- og anleggsbransjen, tror Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo.

Fra nå av skal alle leverandører til Lillehammer kommune ha tariffavtale og lærlingeplasser

(FriFagbevegelse / Fafo Østforum 28.06.19)

LO i Sør-Gudbrandsdal er strålende fornøyd etter at kommunestyret i Lillehammer denne uken vedtok en forsterket Oslomodell.

Oppfordrer til å legge til rette for konkurranse fra utenlandske leverandører

(Anbud 365, 27.06.19)

Flere momenter kan tale for at norske oppdragsgivere bør legge til rette for deltakelse fra utenlandske leverandører for å oppnå bedre innkjøp, konstaterer Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. Det kan gi bedre konkurranse, gjøre norske leverandører mer konkurransedyktige og gi offentlige oppdragsgivere mer å velge mellom.

Lars (47) jakter byggeskurker

(Bygdeposten, 26.06.19)

Lars Mamen fra Vikersund jakter etter kriminelle i byggebransjen i Oslo, som eneste ansatte i prosjektet Fair Play Bygg. Han har nok å ta tak i. – Men vi skraper bare i overflaten. Det skjer ting i byggenæringen i Oslo som jeg ikke liker å tenke på, sier han.

Se også: Vil gi svartarbeiderne svennebrev (Nemitek, 27.06.19)

Hvorfor reiser polakkene fra Norge?

(Utrop.no, 25.06.19)

Det er ikke så mange som kommer fra Øst-Europa for å jobbe i Norge lenger. Og flere vil reise tilbake. Det kan føre til problemer for Norge. Økonomien i Polen har blitt bedre. Men det finnes også andre grunner til at flere polakker

10.000 i bemanningsbransjen får nye kontrakter

(NRK, 25.06.19)

Fellesforbundet og NHO går sammen om en ny arbeidsavtale for ansatte i bemanningsbransjen. Et sentralt mål med de nye arbeidskontraktene er at flest mulig i den utsatte bemanningsbransjen skal få en stilling på minst 80 prosent. – En historisk milepæl, sier direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn om samarbeidet med Fellesforbundet. – Vi går over i en ny fase i hele bemanningsbransjen, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

NTL kaller lønnsnivået i den spanske ambassaden for sosial dumping

(FriFagbevegelse, 25.06.19)

Spanias ambassade i Oslo har dumpet lønna til de ansatte i årevis, hevder NTL. Nå går de ansatte til sak mot ambassaden.

Total items found: 63