Debatt: – Den danske lastbilsjåføren er en utdøende rase

(A4 Nu, 30.04.19)

– En ny meningsmåling viser at mange dansker frykter å miste jobben til utenlandsk arbeidskraft. Og deres frykt er velbegrunnet. Den danske lastebilsjåføren er en utdøende rase, landbruket bruker utenlandsk arbeidskraft og byggebransjen er mange steder overtatt av firmaer fra Østeuropa, skriver Rina Ronja Kari, medlem av EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

– Arbeidsmarkedsbyrået skal være en kontrollinstans

(LO-kontoret i Brussel, 29.04.19)

På ekspress-tid har EUs medlemsland og EU-institusjonene blitt enige om å opprette et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA). – ELA får ingen makt. Det er reelt sett kun en bygning. Den skal være en kontrollinstans, og på samme måte som EUROPOL ikke erstatter nasjonalt politi kommer heller ikke ELA til å erstatte nasjonale systemer, sa Joost Korte i forrige uke.

Sverre Myrli (Ap): – Tryggere transport på norske veger

(Veier 24, 29.04.19)

Skal vi stanse farlige vogntog på norske veger må det gjøres noe med lønns- og arbeidsvilkårene til sjåførene. Det er nemlig en nær sammenheng mellom dårlig trafikksikkerhet og dårlige lønns- og arbeidsforhold. Det gjøres rett og slett ikke nok for å stanse de farlige vogntogene som raser inn over grensen og fortsetter på våre vinterveger.

Mer arbeidslivskriminalitet i Oslo og Akershus, ifølge a-krimsenteret

(FriFagbevegelse, 29.04.19)

Resultatene for a-krimsenteret for 2018 viser større aktivitet og kriminelle som tilpasser seg kontrollvirksomheten.

Meninger: – Kommunene kan komme sterkere på banen i kampen mot sosial dumping

Altaposten, 27.04.19)

Loppa SV mener den norske modellen i arbeidslivet er i ferd med å svekkes som følge av sosial dumping innen flere bransjer. Vi er i ferd med å få et A-lag og et B-lag, der den tapende parten ofte er de utenlandske arbeidstakerne og fagmiljøene, skriver Stina B.I.Pedersen og Orinta Kersnauskalte i Loppa SV.

Storaksjon mot dekk-verksteder

(TV2, 28.04.19)

A-krimsenteret i Midt-Norge fikk mange tips om ulovligheter i dekk-bransjen, og gikk til aksjon. Den avdekket ulovlig arbeidstid, manglende sikkerhet, svart verksted-drift, og én ble pågrepet.

Meninger: – Riktig reaksjon å utvise trafikkfarlige sjåfører

(VG, 28.04.19)

Nesten tusen utenlandske vogntog kolliderte med bilister på norske veier i fjor, ifølge forsikringsbransjen. Vi mener regjeringens forslag til innskjerpelser av vegtrafikkloven er et strengt, men dessverre nødvendig grep for å få ned ulykkestallene på norske veier, skriver VG på lederplass.

Se også: Regjeringen vil utvise vogntogsjåfører

Tilbyr utleie av sjåfører til under norsk minstelønn

(Lastebil.no, 29.04.19)

Mange mottar i disse dager henvendelser fra et angivelig svensk bemanningsbyrå som lover billig østeuropeisk arbeidskraft innen en rekke næringer og bransjer, deriblant transport. Bak sitter en bedragerimistenkt svenske med et firma registrert i Kypros.

Europeisk svarteliste for å stoppe sosial dumping

(A4nu.dk, 29.04.19)

Bakmenn som spekulerer i underbetaling på tvers av grenser skal kunne svartelistes, mener Socialdemokratiets Jeppe Kofod. Dansk Byggeri frykter offentlig gapestokk.

 

EU: Nye trygderegler er utsatt igjen

(LO-kontoret i Brussel, 25.04.19)

EUs trygderegelverk er blitt utsatt til det nye Europaparlamentet møtes til høsten etter valget i mai. Land med mange grensearbeidere og utenlandsk arbeidskraft mente at forslagene fra Kommisjonen og Europaparlamentet gikk for langt i liberal retning, særlig foran et valg til nytt parlament.

Total items found: 57