Macron vil ha europeisk minstelønn

(LO-kontoret i Brussel, 30.11.17)

Det må komme en europeisk minstelønn som utgjør en bestemt andel av gjennomsnittslønn i hvert land. Det er en av ideene som over en tid har hatt støtte fra den franske presidenten Emmanuel Macron.

Europaministeren til Stortinget: – EØS har styrket arbeidstakernes rettigheter

(ABC Nyheter 30.11.17)

Europaminister Marit Berger Røsland (H) mener EUs regler gjennom EØS-avtalen har styrket folk flest sine rettigheter i norsk arbeidsliv. For eksempel har norske arbeidstakere fått styrkede rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Vikarbyrådirektivet har gjort at vi må endre arbeidsmiljøloven, og regler om ferie har gjort at vi måtte endre ferieloven, sier hun til ABC Nyheter.

Slår et slag for norsk arbeidskraft

(ABC Nyheter, 30.11.17)

- Vi har ikke like rammebetingelser som dem som driver utelukkende med innleid arbeidskraft, fastslår Jan Vindenes, som driver kjettingfirmaet Sotra Anchor & Chain. Stadig flere firma presses til å legge om til innleie av utenlandsk arbeidskraft, og dermed presses norske arbeidsfolk ut av arbeidsmarkedet og over på NAV eller midlertidige kontrakter

Høyesterett: Norsk suverenitet over kontinentalsokkelen i Smutthullet

(NRK Finnmark, 30.11.17)

Et litauisk rederi og skipperen om bord, ble ilagt forelegg for fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel i Smutthullet i Barentshavet. Den litauiske krabbefiskeren ble først frifunnet i tingretten. Denne dommen ble senere opphevet av lagmannsretten, og er altså nå behandlet av Høyesterett.

LO: – Sammenslåing av Kripos og Økokrim vil svekke kampen mot a-krim

(FriFagbevegelse, 30.11.17)

Politireformen følges nå opp med en ny reform som skal endre organiseringen av Politiets særorgan. Forslaget i form av en NOU foreslår blant annet å slå sammen Kripos og Økokrim. LO frykter at dette fører til en svekking av arbeidet mot økonomisk kriminalitet og arbeidsmiljøkriminalitet i Norge.

– Det er en farlig taushet blant tillitsvalgte på verftene om innleie

(FriFagbevegelse, 30.11.17)

Å si ja til innleie for å berge egne medlemmers arbeidsplasser er som å pisse i buksa for å holde seg varm. Det sier sentral tillitsvalgt i Fellesforbundet Roar Abrahamsen. Nå vil han ha en skjerpet holdning.

Oslo kommune velger ikke lenger laveste pris på renhold

(FriFagbevegelse, 30.11.17)

Oslo kommune har gjort om kravene til offentlige kjøp av renholdstjenester. Nå teller kvalitet 50 prosent, miljø 30 prosent og pris 20 prosent. – Nå støtter vi opp om de seriøse aktørene, og bekjemper sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sier Ivar Johansen (SV) i bystyrets finanskomité.

Satte seg i gjeld til norskeide Orange for å få jobb i Norge

(FriFagbevegelse, 30.11.17)

Utenlandske sykepleiere ble lovet gratis språkkurs, reise og bolig av bemanningsselskapet Orange. I stedet fikk de gjeld og ble trukket i lønn. FriFagbevegelse og Fagbladet har fått innsyn i arbeidsforhold og kontrakter som en av sykepleierne selv kaller «moderne slaveri».

Bemanningsbransjen truer det organiserte arbeidslivet

(Journalen, 30.11.17)

Elin Ørjasæter og Line Eldring (bildet) skriver bok om løsarbeidersamfunnet. De er bekymret for økende bruk av innleid arbeidskraft, og dets konsekvenser. Boken som, ifølge Eldring skal komme til våren, skal være en innføring i problematikken.

Bemanningsbyrået Orange anklaget for å utnytte litauere

(FriFagbevegelse, 29.11.17)

En dokumentar på litauisk TV om det norske bemanningsbyrået Orange har skapt rabalder i Litauen. Litauiske sykepleiere fortalte om hvordan de endte i stor gjeld etter å ha jobbet i Norge. Både Orange og den norske ambassaden innkalles nå til høring i det litauiske parlamentet.

Total items found: 126