– Ikke naturlig at Boligbygg sjekker arbeidsforholdene

(Nettavisen, 18.10.17)

Det kommunale foretaket Boligbygg kjøpte boliger for 123 millioner kroner av en utbygger som tidligere er anmeldt av Arbeidstilsynet for underbetaling av ansatte. – Det er ikke naturlig at Boligbygg sjekker arbeidsforholdene der vi ikke er oppdragsgiver for arbeidene, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Øyen i Boligbygg. – Selv om de rent formelt ikke har byggherreansvar, så burde det ringt noen bjeller, sier forbundssekretær Per Skau i Fellesforbundet.

Kronikk: – Sosial dumping må stoppes på grensa

(Nationen, 19.10.17)

– Det er ikke den enkelte arbeidstaker fra EØS-land som er problemet, men systemet med fri arbeidsinnvandring, uten krav til hverken innholdet i ansettelseskontraktene eller bolig, noe som underminerer jambyrdige forhold i det norske arbeidslivet. Sp ønsker derfor regulert bevegelse av arbeidsinnvandring, skriver Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant (Sp).

SUA har passert over 1 million henvendelser

(NTB Info, 19.10.17)

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) har vært en suksesshistorie siden oppstarten for 10 år siden. Da slo fire etater seg sammen for å yte god service og få arbeidsinnvandrere raskere i arbeid.

Arbeidsinnvandrere er sårbare på mange områder

(Fafo Østforum, 18.10.17)

Nesten ni av ti menn og kvinner med bakgrunn fra Polen var sysselsatt i 2016. Tross høy arbeidsdeltakelse, er de utsatt på arbeidsmarkedet. Arbeidstakere fra Polen har større belastninger i arbeidsmiljøet og har mer ensidige arbeidsoppgaver. De er også blant dem med lavest norskferdigheter i innvandrerbefolkningen. Dette er noen av resultatene fra en ny rapport om levekår blant innvandrere i Norge, utarbeidet av SSB.

Etterlyste kontrakt og HMS-kort – ble sagt opp på dagen og nektet lønn

(Dagsavisen, 18.10.17)

Ekteparet Castillo og Rodriguez jobbet på tre ulike prosjekter for heisbedriften Orona Norway. De etterlyste arbeidskontrakt og HMS-kort, ble sagt opp på dagen og nektet lønn. Markus Hansen, leder i Heismontørenes Fagforening, frykter at ekteparets historie bare er toppen av isfjellet. – Vi har lenge sett på Orona som en veldig useriøs aktør i heisbransjen i Norge, sier Hansen.

Reise, kost og losji kan bli en del av lønna for utsendte arbeidstakere

(FriFagbevegelse, 18.10.17)

EU-parlamentet behandler denne uka et forslag som vil gi utenlandske arbeidere i Norge samme betaling for reise, kost og losji som norske arbeidstakere. Hvis det nye forslaget til utstasjoneringsdirektiv vedtas, kan Eftas overvåkingsorgan ESA legge Verftssaken død.

Utstasjoneringsdirektivet - endringsforslag

(LO-kontoret i Brussel, 17.10.17)

Sysselsettingskomiteen i Europaparlamentet har vedtatt et kompromissforslag om direktivet for utsendte arbeidstakere. Komiteen foreslår å erstatte "minstelønn" med "godtgjørelse", som er et mye videre begrep og kan komme til å omfatte også reise, kost og losji. Og komiteen mener at begrepet "godtgjørelse" skal defineres nasjonalt.

Støre: Uaktuelt å samarbeide med Storbritannia utenfor EØS

(FriFagbevegelse, 17.10.17)

Jonas Gahr Støre mener regjeringen Solberg er en større trussel for arbeidslivet i Norge enn EØS-avtalen. – Arbeidsinnvandringen var en av årsakene til Brexit. Det har skapt en helt ny klasse av «working poor». Det er høyrepolitikken som er årsaken til det, ikke innvandringen.

Fagforbundet tar EØS-avtalen inn i varmen igjen

(Abc nyheter, 17.10.17)

I fire år har Fagforbundet ment at EØS-avtalen må ut av norsk arbeidsliv. Når debatten om programmet for kommende fireårsperiode starter tirsdag, har ledelsen foreslått å fjerne det.

7 av 10 tonn gods transporteres over grensen av utenlandske biler

(Statistisk sentralbyrå, 17.10.17)

I 2016 ble det fraktet 16,6 millioner tonn gods på lastebiler inn og ut av Norge. Utenlandske lastebiler fra EU- og EØS-landene fraktet 71 prosent av dette godset.

Total items found: 98